Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat

mgr Beata Szałankiewicz

mgr Marta Barasińska-Sułowska

Biblioteka

mgr Ewa Zwolska – absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Od 2006 roku zatrudniona w bibliotece Katedry, a następnie Instytutu Judaistyki UJ.

mgr Wiktoria Jaros – judaistka, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Judaistyki. Uczestniczyła w kursach języka hebrajskiego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz na Uniwersytecie w Hajfie. W latach 2018-2020 pracowała w Bibliotece Instytutu Judaistyki w ramach projektu finansowanego z grantu Rothschild Foundation Hanadiv Europe. Celem projektu było opracowanie książek hebrajsko- i jidyszjęzycznych należących do zbiorów Instytutu Judaistyki. Obecnie zajmuje się opracowywaniem pozostałych zbiorów Biblioteki Instytutu Judaistyki.