Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210729

„Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji” w opracowaniu dr Alicji Maślak-Maciejewskiej już dostępne!

Data: 29.07.2021

Okładka książkiNakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka „Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji” (opracowanie i wybór Alicja Maślak-Maciejewska).

Książka zawiera wybór osiemdziesięciu ośmiu kazań dla młodzieży żydowskiej (tzw. egzort), które powstały w Galicji pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku. Stanowiły one część edukacji religijnej uczniów żydowskich uczęszczających do świeckich szkół, zarówno szczebla podstawowego, jak i średniego, czyli gimnazjów. Autorami kazań byli nauczyciele, m.in. Natan Szyper, Arnold Friedman czy Samuel Wolf Guttman, kaznodzieja synagogi postępowej we Lwowie.

W tomie znalazły się kazania poświęcone fragmentom Tory na dany tydzień, a także świąteczne, okolicznościowe i związane z cyklem roku szkolnego. Dowiadujemy się z nich, jakie wartości były wpajane młodzieży podczas obowiązkowej edukacji religijnej.

Egzorty są cennym źródłem do badań nad duchowością żydowską, a także historią wychowania, procesami akulturacji i integracji. Stanowią ponadto ważny, dziś niemal zupełnie nieznany, przykład żydowskiej homiletyki w języku polskim.

Informacje o książce, w tym spis treści i fragmenty są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.

„Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji” to kolejna praca ukazująca się w serii „Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”. Redaktorem naczelnym serii jest dr hab. Artur Markowski (UW), a wśród członków komitetu redakcyjnego są pracownice naszego Instytutu – dr Magda Sara Szwabowicz i dr Alicja Maślak-Maciejewska.