Delegacja studentów Instytutu Judaistyki w Izraelu 2014

W dniach od 16 do 30 sierpnia br. grupa studentów Instytutu Judaistyki gościła w Izraelu na zapro-szenie Uniwersytetu w Arielu. Dzięki uprzejmości gospodarzy już po raz dziewiąty nasi studenci od-wiedzili liczne miejsca związane z historią starożytnego i współczesnego Izraela.