Rozprawy doktorskie w Instytucie Judaistyki UJ

Autor:          Michał Marciak
Tytuł:           Izates and Helena of Adiabene. A Study on Literary Traditions and History.
Rok:             2012
Promotor:    Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
 
 
Autor:          Ewa Węgrzyn
Tytuł:           Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956-1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu
                    i proces adaptacji w Erec Israel.
Rok:             2012
Promotor:    Prof. dr hab. Adam Patek
 
 
Autor:          Anna Wilk
Tytuł:           Dyskryminacja czy równouprawnienie? Ewolucja położenia prawnego ludności żydowskiej w Polsce
                    w dwudziestoleciu międzywojennym.
Rok:             2013
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Dagmara Budzioch
Tytuł:           Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech
                    na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda.
Rok:             2013
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor:          Iwona Zawidzka
Tytuł:           Zamiany w tradycji żydowskiej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku na przykładzie cmentarza żydowskiego w Bochni
Rok:             2013
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor:          Monika Stępień
Tytuł:           Miasto opowiedziane: Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej.             
Rok:             2014
Promotor:    Dr hab. Maciej Tomal
 
Autor:          Marek Tuszewicki
Tytuł:           Wierzenia i praktyki lecznicze ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku     
Rok:             2014
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
Autor:          Łukasz Kossacki-Lytwyn
Tytuł:           Respublica Tarnoviensis. Studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie ksiażąt Ostrogskich 1603-1635            
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor:          Magdalena Kozłowska
Tytuł:           Świetlana przyszłośc? - żydowska młodzież wobec wyzwań międzywojennej Polski. Aktywność związku młodzieżowego Cukunft           
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor:          Alicja Maślak-Maciejewska
Tytuł:           Z dziejów judaizmu w XIX w. Krakowie - tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych          
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Michał Galas
 
Autor:          Dominika Oliwa
Tytuł:           "Żydowski świat" portugalskich Inkwizytorów. Kazania z portugalskich ceremonii auto-da-fé (XVI-XVIII wiek) w dyskursie antyżydowskim epoki nowożytnej          
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
Autor:          Joanna Ostrowska
Tytuł:           Seksualność w warunkach opresji i poetyka jej reprezentacji         
Rok:             2015
Promotor:    Dr hab. Małgorzata Radkiewicz