Rozprawy doktorskie w Katedrze Judaistyki UJ

Autor:          Piotr Weiser
Tytuł:           "Zagłada Żydów według Emila Fackenheima".
Rok:             2007
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Anna Jakimyszyn
Tytuł:           "Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System
                    edukacyjny".
Rok:             2007
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Przemysław Zarubin
Tytuł:           "Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne".
Rok:             2009
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
 
Autor:          Katarzyna Pabis
Tytuł:           "Zmiany w zwyczajach Żydów polskich w drugiej połowie XIX w. Małżeństwo, dobroczynność, szkolnictwo".
                    na przykładzie krakowskich Żydów.
Rok:             2010
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo
 
 
Autor:          Piotr Drąg
Tytuł:           "Ze śmierci do życia. Zmarli w religii starożytnych Żydów (do 70 n.e.)".
Rok:             2011
Promotor:    Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
 
 
Autor:          Anna Sommer
Tytuł:           "Ocalić ostatnich Żydów polskich. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce
                    w latach 1945-1989".
Rok:             2012
Promotor:    Dr hab. Adam Kaźmierczyk
 
 
Autor:          Kamila Klauzińska
Tytuł:           "Współczesna genealogia Żydów Polskich".
Rok:             2012
Promotor:    Dr hab. Leszek Hońdo