Rozprawy doktorskie w MZHiKŻ

Autor:          Adam Kaźmierczyk
Tytuł:           Stosunek szlachty do Żydów w II połowie XVII wieku. Na podstawie materiałów sejmowych i sejmikowych
Rok:             1993
Promotor:    Prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski
 
 
Autor:          Stefan Gąsiorowski
Tytuł:           Relacje między chrześcijanami a Żydami na tle dziejów Żółkwi w XVII i XVIII wieku
Rok:             1998
Promotor:    Prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski
 
 
Autor:          Jacek Krupa
Tytuł:           Rzeczypospolita wobec Żydów w czasach Augusta II Mocnego (1697-1733)
Rok:             2000
Promotor:    Prof. zw. dr Andrzej Józef Gierowski