Dokumenty związane z przebiegiem studiów

Powtarzanie roku lub przedmiotu

Urlop dziekański

Rezygnacja ze ztudiów

Wnioski o płatne egzaminy i zwolnienie z opłat

Wpisy i zaliczenia przedmiotów lub lat studiów

Indywidualny przebieg studiów IPS

Przewodnik studenta pierwszego roku

Zobacz również

Dokumenty związane z przebiegiem studiów

Informacje dla osób kończących studia

Dokumenty dotyczące pomocy finansowej dla studentów

Regulaminy studiów