Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych" miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:
 

  • otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;
  • uzyskać samodzielnie zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;
  • skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;
  • złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus wydziału, na którym studiuje;
  • po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

Find us on facebook