ERASMUS informacje ogólne

 

Instytut Judaistyki UJ w ramach programu stypendialnego ERASMUS+ posiada umowy z kilkoma uniwersytetami w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Austrii i Czechach. Rozwijamy takżę zakres współpracy z krajami partnerskimi UE (m.in. z Izraelem i Ukrainą). W ten sposób oferujemy studentom możliwość poszerzania własnej wiedzy w wiodących ośrodkach zagranicznych, prowadzących badania lub studia z zakresu szeroko pojętej judaistyki.

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Judaistyki jest dr Edyta Gawron.

 

Umowy Instytutu Judaistyki UJ o współpracy w ramach programu ERASMUS

AKTUALNE UMOWY:

Niemcy:

  • Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy)
  • Martin-Luther Uniwersytet Halle-Wittenberg (Niemcy)


Czechy:

Univerzita Karlova v Praze (2016/2022)

 

 

Find us on facebook