Dr Ewa Węgrzyn

jednostka      Zakład Historii Żydów

stanowisko    Adiunkt

pokój            29

e-mail           ewawegrzyn@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje Żydów w Polsce po 1945 roku
 • Emigracje Żydów z Polski do Izraela po drugiej wojnie światowej
 • Historia Izraela współczesnego
 • Język hebrajski

Wykształcenie

 • 2012 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Judaistyki. 
 • 2006 – uzyskanie tytułu magistra, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Judaistyki 

Wybrane publikacje

     Monografie

 • "Wyjeżdżamy!, Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956-1960", Austeria, Kraków, 2016.

     Artykuły i recenzje

 • Szymon Redlich, „Na rozdrożu. Żydzi w powojennej Łodzi 1945-1950”; [w:] Gal-Ed, On the History and Culture of Polish Jewry,  red. D. Engel, vol 24, The Goldstein-Goren Diaspora Research Centre, Tel Aviv University, 2015. (recenzja)
 • "Reasons for Emigration of the Jews from Poland in 1956-1959 [w:] Postwar Jewish Displacement and Rebirth 1945-1967", red.  F.S. Ouzan, Brill, Leiden-Boston, 2014
 • "Przyczyny emigracji Żydów z Polski do Izraela w latach 50-tych [w:] Obcy pomiędzy swoimi. O kulturze Żydów, red.  A. M. Rosner, Napoleno, Oświęcim, 2013
 • "L’émigration des Juifs de Pologne en Israël dans les années 1956-1959", [w:]  Bulletin du Centre de recherche francais a Jerusalem, Jerusalem, 2011/2.

​Udział w konferencjach i seminariach (wybrane)

 • 2016 – udział z referatem w języku polskim na konferencji "Żydzi polscy w oczach historyków" , Instytut Judaistyki UJ,  Kraków
 • 2015 – udział z referatem w języku angielskim na międzynarodowej konferencji “Migration and Citizenship: Jewish Migration within and from Eastern Europe, 1815-2015”; Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
 • 2014 – udział z referatem w języku polskim na VI Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich “Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich”, PAU, Kraków
 • 2014 – udział z referatem w języku angielskim w międzynarodowej konferencji  - The 30th Annual Conference of the Association for Israel Studies, “Israel: Leadership and Critical Decisions”, The Ben Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism, Sde Boqer, Israel
 • 2014 – udział z referatem w języku angielskim w międzynarodowej konferencji “Polish Israeli cooperation experience. The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • 2012, 2010, 2008 – udział z referatem w języku angielskim podczas Warsztatów Letnich dla Doktorantów i Młodych Naukowców z Polski i z Izraela; organizatorzy: Instytut Judaistyki UJ, The Hebrew University of Jerusalem Israel, The Tel Aviv University, Israel
 • 2011 – udział z referatem w języku angielskim w międzynarodowej konferencji „Migration, Displacement and Social Integration” , The Diaspora Research Center, Tel Aviv University
 • 2011 - udział z referatem w języku polskim w międzynarodowej konferencji „Żydzi polscy we Francji i w Izraelu”, Uniwersytet Warszawski i Ośrodek Kultury Francuskiej

Stypendia naukowe/Wyróżnienia

 • 2011, 2006 – kurs języka hebrajskiego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Stypendium przyznane przez The Rothschild Foundation Europe w Londynie
 • 2009 - grant badawczy przyznany przez The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations, Tel Aviv University
 • 2008, 2009 - granty badawcze przyznane przez The Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem
 • 2007–2008 – 8-miesięczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Izraelu

Działalność organizacyjna/Koordynacja projektów/Afiliacje

 • 2015 – obecnie – koordynowanie przygotowaniami do międzynarodowego Kongresu European Association of Jewish Studies, który odbędzie w Krakowie w 2018 roku
 • 2015 – obecnie - honorowy członek Stowarzyszenia „Dni Izraela” organizowanych przez Sekcję Kultury Żydowskiej Bliskowschodniego Koła Naukowego przy współpracy z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i Instytutu Judaistyki UJ
 • 2013 – obecnie – członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
 • 2013 – obecnie – członek Association of Israel Studies w Izraelu
 • 2013 – obecnie – członek oraz skarbnik Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
 • 2014 – jeden z kuratorów wystawy “Przybyliśmy z Polski – wkład Żydów polskich w budowę  i rozwój Państwa Izrael” zorganizowanej przez  Beit Berl College, Israel, Instytut Judaistyki UJ i Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
 • 2012 - koordynacja projektu „Souvenir, Talisman, Toy. Polish-Jewish Figurines between worlds”; kurator - Prof. Erica Lehrer (Concordia University, Montreal, Canada)
 • 2010 – współkoordynator polsko-izraelskich warsztatów doktoranckich organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, The Hebrew University of Jerusalem w Jerozolimie i Tel Aviv University
 • 2010 – współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Badaczy „Roots and routes. Tożsamość Diaspory. Korzenie i Drogi” zorganizowanej przez Instytut Socjologii UJ i Instytut Judaistyki UJ