Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Michał Galas prof. UJ

Kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich oraz kierownik Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth; pokój 28; michal.galas@uj.edu.pl

Ukończył studia religioznawcze na UJ (1990), w 1997 roku uzyskał stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ, a w 2008 roku otrzymał na Wydziale Historycznym UJ stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia i kultura Żydów; od 2019 roku profesor uczelni UJ.

Kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich oraz kierownik Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth. Członek Rady Dyscypliny Historia UJ.

Pełnił funkcje: dyrektora Instytutu Judaistyki UJ (2016-2020), skarbnika European Association for Jewish Studies (Oxford, 2014-2018) oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (2010-2018).

Autor, współautor i redaktor wielu publikacji w zakresie zainteresowań badawczych – historii religijnej Żydów polskich oraz historii judaizmu we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu w USA.

Członek redakcji czasopism naukowych: “Polin. Studies in Polish Jewry”, „Scripta Judaica Cracoviensia”, „Prace Historyczno – Archiwalne”. Współprzewodniczący (wraz z prof. Janem Doktórem) ogólnopolskiego seminarium naukowego „Duchowość żydowska”, ŻIH. Organizator wielu międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych, sekretarz Nagrody im. Józefa Gierowskiego i Chonego Shmeruka.

Kierownik grantów: 2017-2020 – Development and Accessibility for the Public of the Library of the Institute of Jewish Studies at the Jagiellonian University, Rothschild Foundation Europe; 2017 – Development of Jewish Studies at the Jagiellonian University – North American Council for the Legacy of Polish Jews, USA; 2012-2017 – Polish Association for Jewish Studies – development and integration – Rothschild Foundation Europe; 2012-2014, grant NPRH 0213/FNiTP/H31/80/2011: Rabin Markus Jastrow i jego wizja rozwoju  judaizmu; 2002-2008 – wykonawca i współredaktor w grancie “The YIVO Encyclopedia: Jews in Eastern Europe” – YIVO  Institute for Jewish Research, New York (USA), opublikowano w Yale University Press (2008).

Stypendysta zagranicznych programów, między innymi: Fundacji Fulbrighta w Brandeis University USA (2002/2003); The Loewenstein-Wiener Fellow of the American Jewish Archives, Cincinnati, OH, USA (2003); Institute of the History of Polish Jewry and Poland-Israel Relations, Tel Aviv University, Izrael (2012).

Profesor wizytujący i wykładowca w wielu uniwesytetach, w tym: University College London, University of Rochester, USA (2006 i 2013), University of Potsdam, Maryland University, Cambridge University, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, i inne.

 

Monografie i publikacje redagowane:

Z dziejów i kultury Żydów w Galicji, pod redakcją Michał Galasa i Wacława Wierzbieńca, Rzeszów 2018.

Wieża Dawida. Chasydzi lelowscy, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018, 254 s.

Jews in Kraków, ed. by Michał Galas, Antony Polonsky, Oxford; Portland: Littman Library of Jewish Civilization, 2016, 568 s. (“Polin: Studies in Polish Jewry”; vol. 23) – wydanie drugie.

A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, ed. by Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Kraków 2015, 214 s. (seria: Studies in Jewish Civilization in Poland, vol. 1, edited by Michał Galas).

Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism. A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century, Academic Studies Press: Boston 2013, 244 s. (tłum. Anna Tilles).

Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2012, 146 s. (seria: Studia i materiały z dziejów judaizmu w Polsce, t. 1, red. Michał Galas).

Jews in Kraków, ed. by Michał Galas and Antony Polonsky, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland OR 2011, 568 s. (“Polin: Studies in Polish Jewry”, vol. 23).

Izaak Cylkow. Życie i dzieło, pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2010, 120 s.

Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2008, 268 s.

Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2007, 341 s.

„Światło i słońce”. Studia z dziejów chasydyzmu, pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, 221 s.

Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, 129 s.

Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 kwietnia, pod redakcją Michała Galasa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, 431 s.

Judaica wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii – 1990, red. Michał Galas i Krzysztof Pilarczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 1993 (=Studia Polono-Judaica: Series Bibliographica, 2).

 

Artykuły

Mistycy chasydzi, „Pomocnik Historyczny Polityki. Historia Żydów polskich” 2018, nr 2, s. 44-49.

Polish Jewry in the Research and Activities of Salo W. Baron and Hist Protégé Abraham Gordon Duker, [w:] The Eduring Legacy of Salo W. Baron, ed. Hava Tirosh-Samuelson and Edward Dąbrowa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017, s. 201-209.

30 years of Jewish Studies at the Jagiellonian University: from the Research Centre on the History and Culture of Jews in Poland to the Institute of Jewish Studies, “Gazeta: a quarterly publication of the American Association for Polish-Jewish Studies and Taube Foundation for Jewish Life, 2017, s. 7-8.

Introduction, Michał Galas, Antony Polonsky, [w:] Jews in Kraków, red. Michał Galas, Antony Polonsky, Oxford; Portland: Littman Library of Jewish Civilization, 2016, s. 3-48. (“Polin: Studies in Polish Jewry”; vol. 23) – wydanie drugie.

Introduction, Michał Galas, Shoshana Ronen, [w:] A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, edited by Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Kraków  2015, s. 7-9.

Jewish Studies at the Jagiellonian University: From the Interdisciplinary Research Center of the History and Culture of Jews in Poland to the Institute of Jewish Studies, [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, edited and with an introduction by Wiesława Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014 (ukazał się drukiem w maju 2015), s. 307-323.

Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim : od Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce do Instytutu Judaistyki, [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, redakcja naukowa i wstęp Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 (ukazał się drukiem w grudniu 2015), s. 307-322.

Kaznodzieje i naukowcy. Wielka Synagoga w Warszawie jako ośrodek ruchu Wissenschaft des Judentums. Szkice z dziejów judaistyki w Polsce, "Kwartalnik Historii Żydów" 2014, nr 1, s. 162-172.

Studia Żydowskie w Polskiej Akademii Umiejętności tradycja i współczesność, [w:] Studia żydowskie w Polsce przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, pod. red. Stefana Gąsiorowskiego, PAU, Kraków 2014, s. 139-148.

Mistycy chasydzi, [w:] Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do Państwa Izrael. Żydzi w Polsce: 1000 lat wspólnych losów. Biblioteka Polityki, Warszawa 2014, s. 225-235.

Kaznodzieje i naukowcy: Wielka Synagoga w Warszawie jako ośrodek ruchu Wissenschaft des Judentums: szkic z dziejów judaistyki w Polsce, „Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly”, 2014, nr 1 (249), s. 162-172.

Mistycy chasydzi, [w:] Historia Żydów polskich. Pomocnik Historyczny POLITYKI, Warszawa 2014, s. 44-50.

Jewish-Polish Relations in the Writings of Rabbi Marcus Jastrow, "Jewish Studies at the Central European University" 2011, vol. 6, s. 39-53.

Ozjasz (Jehoshua) Thon (1870-1936) Prediger und Rabbiner in Krakau (Eine Erinnerung anlässlich seines 75. Todestages), "Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums" 2011, nr 3, s. 311-321.

The Influence of Progressive Judaism in Poland an Outline, "Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies" 2011, vol. 29, nr 3, s. 55-67.

Rabin Markus Jastrow (1829-1903) i jego droga z Rogoźna do Warszawy, „Studia Historica Slavo-Germanica” 2011, t. 28 (2008-10), s. 155-174.

Ozjasz (Jehoszua) Thon (1870-1936) – kaznodzieja i rabin, wstęp do książki: Ozjasz Thon, Kazania (1895-1906), Wydawnictwo Austeria, Kraków 2010, s. 5-16.

Rabbi Ber Meisels i jego działalność w Warszawie, [w:] Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, red. Michał Galas i Mirosław Skrzypczyk, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2008, s. 157-170. 

Rabbi Marcus Jastrow, [w:] The YIVO Encyclopedia. Jews in Eastern Europe, Gershon Hundert, Editor in Chief, Yale University Press, New Haven – London 2008, s. 819.

Sabbatianism, [w:] The YIVO Encyclopedia. Jews in Eastern Europe, Gershon Hundert, Editor in Chief, Yale University Press, New Heaven – London 2008, s. 1648-1650.

Le judaïsme en Pologne après 1945, [w:] La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans le contexte international. Actes du colloque tenu à l’Institut Catholique de Paris, 21-22 octobre 2004 organisé par l’Institut de l’Europe du Centre-Est de Lublin et l’Institut Catholique de Paris, Sous la direction de Jerzy Kłoczowski et Iwona Goral, Instytut Historii PAN – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa – Lublin 2007, s. 131-134.

Chabad: pomiędzy mistyką a mesjanizmem, [w:] „Światło i słońce”. Studia z dziejów chasydyzmu, pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 129-145.

Chasydyzm czy chasydyzmy? Główne aspekty dziejów mistyki żydowskiej na ziemiach polskich, [w:] Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 41-58.

Chasydyzm – od herezji do ultraortodoksji. Hasidism – from heresy to ultra-orthodoxy (wersja polska i angielska), [w:] Czas chasydów. Time of the Hasidim, Kraków 2005, s. 11-41.

Inter-religious Contacts in the Shtetl: Proposals for Future Research, “Polin. Studies in Polish Jewry”, vol. 17, The Shtetl: Myth and Reality, ed. Antony Polonsky, Oxford   Portland OR 2004, s. 41-50.

Einmal Warschau – Mannheim und zurück. Rabbiner Marcus Mordechaj Jastrow zum hundertsten Todestag, „Judaica. Beitäge zum Verstehen des Judentums” 2003, nr 4, s. 289-298.

The Influence of Frankism on Polish Culture, “Polin. Studies in Polish Jewry”, vol. 15, Focusing on Jewish Religious Life 1500-1900, ed. Antony Polonsky, Oxford – Portland OR 2002, s. 158-166.

Sabbatianism in the Seventeenth-Century Polish-Lithuanian Commonwealth: A Review of the Sources, [w:] The Sabbatian Movement and Its Aftermath: Messianism, Sabbatianism and Frankism, ed. Rachel Elior, Jerusalem 2001, vol. II, s. 51*-63* (= Jerusalem Studies in Jewish Thought, vol. 16-17).

Judaizm wobec wyzwania współczesnej duchowości. W poszukiwaniu duchowości żydowskiej, [w:] Duchowość dzisiaj – kontekst religijny i kulturowy, PAT, Kraków 2001, s. 44-53.

Mesjanizm we współczesnym judaizmie: pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem,  [w:] Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Materiały z sympozjum Tarnów – Kraków, 14-15 kwietnia 1999 r., red. S. Budzik, Z. Kijas, Biblos, Tarnów 2000, s. 12-131.

Od kabalistycznego judaizmu do rzymskiego katolicyzmu i od żydowskości do polskości’ – kilka uwag do historii frankizmu i jego oddziaływania na kulturę polską, [w:] Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 kwietnia 1999, red. Michał Galas, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 259-268.

Aleksander Kraushar als Erforscher des Frankismus, „Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums“, 1 (1999), s. 42-53.

Gershom Scholem i mistycyzm żydowski, [w:] Gershom Scholem, Mistycyzm żydowski  i jego główne kierunki, „Czytelnik”, Warszawa 1997, s. 5-15. (seria: Nowy Sympozjon).

Nieznane XVII wieczne źródła polskie do historii sabbataizmu, [w:] Żydzi i judaizm we  współczesnych badaniach polskich: materiały z konferencji: Kraków 21-23 XI 1995, red. K. Pilarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 177-182.

Sabbateanism in Polish Historiography, [w:] Proceedings of the 5th Congress of the European Association for Jewish Studies Copenhagen 1994, editors U. Haxen, K.L. Salamon, H. Trauter-Kromann, “C.A. Reitzel A/S, Copenhagen 1997, s. 240-246.

Die Mystik der polnischen Juden in Gershom Scholems Arbeiten – ein forschungsgeschichtlicher Überblick, „Judaica: Beiträge zum Verstehen des Judentums” 1995, nr 2, s. 97-102.

Duchowość Żydów polskich w pracach Gershoma Scholema, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1995, nr 3, s. 186-191.

Sabbataizm w historiografii polskiej XVII wieku, [w:] Miłość-Chesed, red. Jacek Bomba, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 83-90.

The State of Jewish Studies in Poland, „Frankfurter Judaistische Beiträge” 1995, nr 22, s. 105-111.

Mistycyzm żydowski w Polsce w pracach Gershoma Scholema, „Kalendarz Żydowski-Almanach” 5754 (1993-1994), s. 123-126.

Z dziejów mesjanizmu w judaizmie, „Literatura na Świecie” 1993, nr 5-6, s. 21-41.

Heterodoksyjny mesjanizm w mistyce żydowskiej. Sabatianizm i frankizm, „Miesięcznik ZNAK” 1991, nr 5, s. 16-28.

Przedmowa, [w:] Gershom Scholem, Judaizm. Parę głównych pojęć, Inter Esse, Kraków 1991, s. 7-16.

Metoda aforyzmów G. Scholema, czyli o stosunku współczesnej filozofii do kabały, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1989, nr 3, s. 139-141.

Hasła w słownikach i encyklopediach

Polski Słownik Judaistyczny: Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, pod redakcją Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003, Tom I-II. Tom. I. Hasła: Aaron z Żytomierza, s. 27; Abraham ben Dow Ber z Międzyrzecza, s. 30-31; Alter Abraham Issachar Beniamin Eliasz z Pabianic, s. 72; Alter Izrael, s. 73; Alter Menachem Mendel z Kalisza, s. 73-74; Alter Mosze Becalel, s. 74; Alter Pinchas Menachem, s. 74; Alter Symcha Bunem, s. 74; Aszer ben Aaron z Karlina (z Janem  Doktorem), s. 117; Aszer ze Stolina, s. 118; Aszlag Jehuda Lejb ha-Lewi, s. 121; Bornstein Dawid z Sochaczewa, s. 220; Bornsztein Szmuel z Sochaczewa, s. 220; Dawid z Makowa, s. 323; Engel Szmueal z Radomyśla, s. 393; Epstein Abraham Szlomo z Ożarowa, s. 293-4; Epstein Mosze, s. 396; Falk Szmuel Jaakow Chaim, s. 417; Finkler Chaim Aszer z Radoszyc (z Zofią Borzymińską), s. 429; Finkler Chaim Meir z Pińczowa, s. 429; Friedman Cwi Hirsz z Liszek (s Zofią Borzymińską), s. 447; Friedman Dawid Mosze z Czortkowa, s. 447; Friedman Mosze z Krakowa, s. 448; Guterman Aaron Menachem Mendel z Radzynia, s. 527-8; Guterman Jaakow Arie z Radzynia (z Zofią Borzymińską), s. 528; Hager Chaim z Kosowa, s. 539; Hager Eliasz z Wyżnicy, s. 539; Hager Izrael z Wyżnicy, s. 539; Halberstam Bencjon z Bobowej (z Rafałem Żebrowskim), s. 547; Halberstam Szlomo ben Mejer Natan z Bobowej, s. 549; Halberstam Szlomo z Bobowej, s. 549; Halstock Meir Jechiel ha-Lewi z Ostrowca, s. 551-2; Horowic Sternfeld Chaim Szmuel ha-Lewi z Chęcin, s. 616; Jaakow Samson z Szepetówki, s. 651; Kalisz Mordechaj Menachem Mendel z Warki, s. 745-6; Kalisz Symcha Bunem, s. 746. Tom II. Hasła: Leiner Gerszon Chanoch (z Zofią Borzymińską), s. 24-5; Leiner Mordechaj Josef z Izbicy, s. 25; Michelson (Michaelson) Ezechiel Cwi ben Abraham Chaim, s. 149-50; Morgenstern Icchak Zelig z Sokołowa Podlaskiego, s. 184; Rabinowicz Icchak Jaakow z Białej, s. 390-391; Rabinowicz Szlomo Chanoch ha-Kohen z Radomska, s. 392; Sternharz Natan ben Naftali z Niemirowa, s. 579; Szapiro (Szapira) Mosze ze Sławuty, s. 619.

Recenzje

Słowa Pańskie: nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu, oprac. Doktór Jan, „Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly” 2017, nr 3 (263), s. 568-569.

Christopher Grabowski, Religious Life in Poland. History, Diversity and Modern Issues, „Kwartalnik Historyczny” 2015, z. 3 (wydano w grudniu 2016), s. 426-428.

David Ellenson, After Emancipation: Jewish Religious Response to Modernity, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2, s. 248-250.

„Kwartalnik Historii Żydów”, no. 3 (199) 2001 – Fifty Years of Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego in Warsaw,  „Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. I, Kraków 2002, s. 147.

Wznowienie Kraushara, „Midrasz. Pismo Żydowskie” 2001, nr 11, s. 51-52.

Martin Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka, przeł. i wstępem opatrzył Jan Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, „Studia Judaica” 2000, vol. 1, s. 132-134.

Jan Doktór, Śladami mesjasza apostaty, Wrocław 1997, „Studia Judaica” 1999, vol. 2, s. 288-291.

Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anekdoty Pańskie, opracował, przygotował do druku i opatrzył wstępem Jan Doktór, Warszawa 1996; Księga Słów Pańskich – ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, opracowanie naukowe i komentarze Jak Dokór, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, „Studia Judaica” 1998, vol. 1, s. 113-116. 

Przegląd nowych książek, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 1, s. 114-119. 

Bericht von Büchern – zu einigen polnischen Neuerscheinungen (II), „Judaica: Beiträge zum Verstehen des Judentums” 1995, nr 4, s. 251-257. 

Ignacy Schiper, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce, Warszawa 1992, „Judaica: Beiträge zum Verstehen des Judentums” 1994, nr 1, s. 55. 

Yehuda Liebes, Studies in Zohar, Albany NY, 1993; Yehuda Liebes, Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism, Albany NY 1993, „Folia Orientalia” 1994, vol. XXX, s. 254-256 (po angielsku). 

Yehuda Liebes, Studies in Zohar, Albany NY, 1993; Yehuda Liebes, Studies in Jewish Myth  and Jewish Messianism, Albany NY 1993 , „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1994, nr 4, s. 292-293 (po polsku). 

Essential Papers on Hasidism: Origins to Present, edited by G.D. Hundert, New York –  London 1991, „Folia Orientalia” 1994, vol. XXX, s. 241-242. 

Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History, ed. by M. Saperstein, New York – London, 1992, „Folia Orientalia” 1994, vol. XXX, s. 243-244 (po angielsku). 

Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History, ed. by M. Saperstein, New York – London, 1992, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1994, nr 4, s. 292-292 (po polsku). 

Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism 50 years after: proceedings of the Sixth International Conference on the History of Jewish Mysticism, eds. by J. Dan and P. Schaefer, Tuebingen 1993, „Folia Orientalia” 1994, vol. XXX, s. 242-243. 

Stephan Sharot, Messianism, Mysticism and Magic. A Sociological Analysis of Jewish  Religious Movements, Chapel Hill 1987, „Studia Religiologica” 1992, nr 25, s. 141-142. 

 Jakub Frank – mesjasz, „Miesięcznik ZNAK” 1992, nr 5, s. 126-129.

"Eranos Jahrbuch” 1987, Volume 56, Ascona – Frankfurt am Main, 1989, „Studia Religiologica” 1991, nr 24, s. 133-134. 

Joseph Dan, Gershom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History, New York 1988, „Studia Religiologica” 1991, nr 24, s. 141-142.

 

Inne

Michał Galas, Jan Doktór, Duchowość żydowska w Polsce – wstęp, „Kwartalnik Historii Żydów” 2016, nr 1, s. 9.

Ozjasz Thon. Wielki krakus. Ojciec państwa Izrael, rozmowa z M. Galasem, „Dziennik Polski. Cotygodniowy dodatek. Historia”, 15.11.2016, s. 2.

Wydobyć z niepamięci … O urodzonym w Tuchowie wybitnym izraelskim Malarzu Mordechaju Ardonie z dr. hab. Michałem Galasem rozmawia Elżbieta Moździerz, „Tuchowskie Wieści” 2015, nr 2/141, s. 8-11.

O urodzonym w Tuchowie wybitnym izraelskim Malarzu Mordechaju Ardonie z dr. hab. Michałem Galasem rozmawia Elżbieta Moździerz, „Kurier Tuchowski” 2015, nr 4 (30), s. 6-7.

Rozmowa z Michałem Galasem, [Towarzystwo Miłośników Tuchowa, 2015].

Progressives Synagogues in Poland as Centers for Patriotic Teachings. Toward the history of Polish-Jewish relations, "Newsletter of the Skalny Center for Polish and Central European Studies at the University of Rochester" 2014, nr 1, s. 1-4.

Wstęp, [w:] Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka. Kraków 26-28 kwietnia 1999, red. Michał Galas, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 9-11.

Chronology [of Jews in Kraków], “Jewish Renaissance. Quarterly Magazine of Jewish Culture” 2003, vol. 2, issue 2, s. 29.

Marc Stern, Co to jest judaizm? Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, przekład M. Ruta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003 – konsultacja naukowa.

Sprawozdanie z The Fifth International Conference for the Study of Jewish Mysticism, Jerusalem – Haifa 8-10.12.1997, „Studia Judaica” 1998, vol. 1, s. 108-109.

Polish Association for Jewish Studies (PAJS), “European Association for Jewish Studies Newsletter”, 1997, nr 3, s. 17.

M. Buber, Miejsce Kopernika w filozofii rękopis zredagował Michał Galas, „Miesięcznik ZNAK” 1995, nr 5, s. 111-113.

The 5th Congress of European Association for Jewish Studies, “The Qumran Chronicle” 1994, vol. 4, nr 3-4, s. 139-140.

The 5th Congress of European Association for Jewish Studies, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1994, nr 4, s. 281-282.

Tuchów w Izraelu, „Tuchowskie Wieści” 1992, nr 3, s. 4-5.

Sprawozdanie z dwóch miedzynarodowych konferencji: The 6th International Conference on the History of Jewish Mysticism oraz Gershom Scholem between the Disciples, „Przegląd Religioznawczy” 1992, nr 2, s. 137-138.