Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Edyta Gawron

Adiunkt w Zakładzie Historii Żydów; pokój 20; e-mail: edyta.gawron@uj.edu.pl

Zdjęcie dr Edyty GawronHistoryczka specjalizująca się w historii współczesnej Żydów. Studiowała historię, studia środkowo-europejskie (Central and Eastern European Studies) oraz studia amerykańskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2005 r. obroniła doktorat poświęcony społeczności Żydów krakowskich po Zagładzie (Instytut Historii UJ).

Stypendystka Yad Vashem (International Institute for Holocaust Research w Jerozolimie, 2006/2007), Departamentu Stanu USA (US Department of State International Visitor Leadership Program; Waszyngton, Chicago, Nowy Jork, 2008) i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (United States Holocaust Memorial Museum, 2019). Uzyskała kilkukrotnie stypendium Erasmus+, w tym na Uniwersytecie Karola w Pradze (program KA103; 2018) oraz na Uniwersytecie Hajfy (program KA107; 2017, 2019). Dwukrotna laureatka Nagrody Zespołowej II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007, 2018).

Prowadzi badania z zakresu historii społecznej Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów krakowskich. Jest autorką prac dotyczących dziejów Żydów w Krakowie oraz obszaru Galicji. Prowadzi badania nad okresem Zagłady w Krakowie, koncentrując się nad historią społeczną krakowskiego getta. Jej prace dotyczą także opracowania relacji świadków Zagłady i okresu powojennego w Polsce. Obecnie przygotowuje i współredaguje opracowanie historii Żydów krakowskich (praca zbiorowa, Wydawnictwo Literackie). Jest autorką haseł do Encyklopedii Krakowa. Współpracuje z wydawnictwami w zakresie konsultacji wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i powieści historycznych (ŻIH, WL i YV).

W latach 2009-2017 kierowała Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ. Od 2007 roku koordynuje program Erasmus w Instytucie Judaistyki UJ, a od 2014 – na Wydziale Historycznym UJ. Wykładowczyni w ramach kursów anglojęzycznych na kilku wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w ramach programu USAC w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jest przewodniczącą Akademickiej Rady Doradczej europejskiego projektu European Holocaust Research Infrastructure, wcześniej była członkinią Rady Doradczej tego projektu – EHRI (2011-2014) i EHRI2 (2015-2019). Jest członkinią Komisji Historii i Kultury Żydów PAU (od 2008), Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, European Association for Jewish Studies (od 2018), Association for Jewish Studies (od 2015) i Women in International Security Poland (od 2018). Uczestniczyła w pracach Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i zarządu Fundacji Alef na Rzecz Rozwoju Studiów Żydowskich (sekretarz zarządu w latach 2015-2021). Jest prezeską Zarządu Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute prowadzącej Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie (od 2011, w zarządzie od 2007). Ekspertka Komisji Europejskiej (od 2013).

Członkini Rady Doradczej European Holocaust Studies” periodyyku Leibniz Institute for Contemporary History Institut für Zeitgeschichte, IfZ, Center for Holocaust Studies (wydawnictwo Wallstein).

Kuratorka i współ-kuratorka wystaw historycznych m.in. wystawy stałej „Kraków – czas okupacji 1939-45” w dawnej Fabryce Schindlera, oddział Muzeum Krakowa (dawniej: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2010-), „Polska i Palestyna – dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze’va Aleksandrowicza”, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie (2011-2012).

Monografie

Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków. Materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018 (współautorstwo).

Kraków czas okupacji 1939-45, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010 (współautorstwo).

Vlotsheve. Żydzi we Włoszczowie w latach 1867-1942, Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, Włoszczowa 2000.

Redagowane wydawnictwa źródłowe

Ben Z. Redner, A Policeman in Lwow. An Early Account, 1941-1943, Yad Vashem, Jerusalem 2015, ss. 309 (język angielski).

Redagowane monografie naukowe

Kobiety wobec Holokaustu. Historia znacznie później opowiedziana, MDSM, Oświęcim 2011 (współpraca), ss. 153.

Historia antysemityzmu. Lata 1945-1993, red. Leon Poliakov, Universitas, Kraków 2010 (tłumaczenie na język polski z franc.), ss. 414.

Redakcja naukowa wydawnictwa popularnonaukowego

1000 lat życia żydowskiego w Polsce. Kalendarium, Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce, Warszawa 2020.

Artykuły w monografiach naukowych

1) W języku angielskim:

Remembrance, Revival and Rethinking Jewishness: The Challenges of Contemporary Jewish Communities in Central Europe, [w:] Jewish Europe Today. Between Memory and Everyday Life, edited by Marcelo Dimenstein and Ewa Tartakowsky, Austeria Publishing House, Cracow-Budapest-Syracuse 2020, s. 231-238.

Salo W. Baron at the Jagiellonian University, [w:] The Enduring Legacy of Salo W. Baron, eds. H. Tirosh-Samuelson and E. Dąbrowa, Jagiellonian University Press, Kraków 2017, s. 69-80.

Studying Judaism, Jewish History and the Jews: The Experience of Jewish Studies at Academic Campuses in Poland Today, [w:] Shoa and Experience: A Journey in Time (The series: The Holocaust: History and Literature, Ethics and Philosophy), edited by Nitza Davidovitch and Dan Soen, Academic Studies Press, Boston 2015, s. 194-210.

Post-War Emigration of Jews from Poland: Case of Kraków, [w:] Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust in Poland 1944-2010, ed. by F. Tych & M. Adamczyk-Garbowska, Yad Vashem Jerusalem, 2014, s. 473-500.

The Jagiellonian University Centre for the Study on the History and Culture of Krakow Jews, [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, ed. W. Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 325-336.

Maria Orwid (1930-2009), [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, ed. W. Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 179-186.

Michał Maksymilian Borwicz [in appendix to:] Michał Maksymilian Borwicz, The University of Criminals. The Janowska Camp in Lviv, 1941-1944, Wysoki Zamek Publishing House, Kraków 2014, s. 116-121.

Amon Goeth’s Trial in Krakow. Its Impact on Holocaust Awareness in Poland, [w:] Holocaust and Justice. Representation & Historiography of the Holocaust in Post-war Trials, edited by David Bankier and Dan Michman, Yad Vashem, Jerusalem 2010, s. 281-298.

The Development of Jewish Studies in Polish Universities, [w:] Poland: A Jewish Matter. Proceedings  of a symposium exploring contemporary Jewish life in Poland, marking the close of Jewish programming for Polska! Year, edited by Kate Craddy, Mike Levy and Jakub Nowakowski, Adam Mickiewicz Institute Warszawa 2010, s. 103-115.

The Wandering Lives of Kraków People Turing the War, [w:] Kraków under Nazi Occupation 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011, s. 266-283.

Oskar Schindler, the Factory of Enamelware and Its Workers, [w:] M. Bednarek, E. Gawron, G. Jeżowski, B. Zbroja, K. Zimmerer, Kraków under Nazi Occupation 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2011, s. 336-357.

The Plaszów  Camp: A Part of the Nazi Plan oof Exploitation and Genocide, [w:] Kraków under Nazi Occupation 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2011, s. 396-423.

The Righteous from Krakow: Herosim Under Life-Threatening Circumstances, [w:] Kraków under Nazi Occupation 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2011, s. 456-471.

2) W języku polskim:

Żydzi włoszczowscy i Zagłada w relacjach zebranych przez organizację Yahad – In Unum, [w:] Z dziejów Włoszczowy i okolic, red. Iwona Boratyn, Michał Staniaszek, Wydawnictwo i Drukarnia Kontur, Włoszczowa 2020.

Studia żydowskie w Polsce: próba zdefiniowania odbiorców na podstawie ośrodka krakowskiego, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny i perspektywy: studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, s. 117-130.

Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 323-333.

Maria Orwid (1930-2009), [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015), s. 179-186.

Michał Maksymilian Borwicz, [w:] Michał Maksymilian Borwicz, Uniwersytet zbirów. Rzecz o obozie janowskim we Lwowie, 1941-1944, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2014, s. 123-128.

Powojenna emigracja Żydów z Polski. Na przykładzie Krakowa, [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, Żydowski Instytut Historyczny, Lublin 2011, s. 413-437.

Proces Amona Goetha i pierwszy wyrok w sprawie zbrodni ludobójstwa, [w:] Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa w XX wieku, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu, Oświęcim 2012, s. 133-142.

Żyd czy Polak? Społeczność żydowska w Krakowie w okresie kampanii antysemickiej 1967-1968, [w:] Społeczność żydowska przed kampanią antysemicka lat 1967-1968 i po niej, red. G. Berendt, IPN Warszawa 2009, s. 167-179.

Wojenna tułaczka krakowian, [w:] Kraków czas okupacji 1939-45, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2010, s. 266-283.

Oskar Schindler Fabryka Naczyń Emaliowanych i jej pracownicy, [w:] M. Bednarek, E. Gawron, G. Jeżowski, B. Zbroja, K. Zimmerer, Kraków czas okupacji 1939-45, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2010, s. 336-357.

Obóz Płaszów – część nazistowskiego planu eksploatacji gospodarczej i ludobójstwa, [w:] Kraków czas okupacji 1939-45, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2010, s. 396-323.

Krakowscy Sprawiedliwi – bohaterstwo w obliczu zagrożenia życia, [w:] Kraków czas okupacji 1939-45, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2010, s. 456-471.

Lelowscy Żydzi w XIX i XX wieku, [w:] Żydzi lelowscy. Obecność i Ślady, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria Kraków 2006, s. 29-45.

Szczekocińscy Żydzi w XX wieku na przykładzie rodzin Leona Zelmana i Icka Kuperberga, [w:] Żydzi szczekocińscy. Obrazy, miejsca, pamięć, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2008, s. 55-77 (91).

Artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych

Jewish Studies in Postwar Poland (w ramach: Revival of Jewish Studies in Eastern Europe. Proceedings of a symposium held at Arizona State University, November 8-9, 2012), „Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 11 (2013), s. 55-66.

Victims and Survivors. How Many Cracovian Jews Survived the Holocaust ? A Preliminary Survey Of The Question, „Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 4 (2006), s. 61-68.

L’histoire des  «Voisins» de J.T. Gross comme exemple d’incitation à un débat historique national,  „Tsafon. Revue d’Études Juives du Nord” (Lille, Francja) automne 2010-hiver 2011, nr 60, s. 51-68.

La culture juive dans la Pologne contemporaine, „Tsafon. Revue d’Études Juives du Nord” (Lille, Francja) automne 2010-hiver 2011, nr 60, s. 81-92.

Matka Izraela / The Mother of Israel, „Herito. Dziedzictwo, kultura współczesność”, nr 21/2015 Galicja po Galicji / Galicia after Galicia, s.48-57 (artykuł w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej).

Hasła w encyklopediach i słownikach

Szenirer Sara (1883-1935), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLVIII (2012-2013), s. 199-200.

Szerer Emanuel (1901-1977), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLVIII (2012-2013), (wspólnie z Tomaszem Latosem), s. 260-261.

Suryc Michał (1892-1941 lub 1942), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLVI (2009-2010), s. 22-23.

Syrop Hersch (1875-ok. 1942), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLVI (2009-2010), s. 311.

Stempel Fajwel (1886-1944), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII (2004-2005), s. 381-382.

Stendig Samuel (1900-1943), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII (2004-2005), s. 415-416.

Przekłady

Leon Zelman, After Survival. One Man’s Mission In the Cause of Memory, chapter: My Shtetl Szczekociny, [w:] Żydzi szczekocińscy. Obrazy, miejsca, pamięć, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2008, s. 189-211.

Artykuły w publikacjach popularnonaukowych

1) W języku angielskim:

The Institute of Jewish Studies at Jagiellonian University, [w:] Time of Change. The Revival of Jewish Life in Poland. 1989-2004-2014, ed. Monika Stępień, Galicia Jewish Museum, Kraków 2014, s. 37-40.

Field Guide to Jewish Warsaw and Krakow, Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland, 2012 (współautorstwo i współedycja).

2) W języku polskim:

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Czas zmian. Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce. 1989-2004-2014, red. Monika Stępień, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2014, s. 37-40.

Polska i Palestyna dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze’va Aleksandrowicza, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Kraków 2012, ss. 75 (współautorstwo katalogu wystawy – teksty, podpisy i wybór materiałów).

Fotografie, pamięć, tożsamość, [w:] Cezary Nowak, Michał Staniaszek, W dawnej Włoszczowie. Fotografie, Włoszczowa 2010, s. 5 (wstęp) oraz konsultacja historyczna publikacji.

To co ocalone… Żydowski Kraków dawniej i obecnie, Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer specjalny 109, grudzień 2008, Kraków.

Powrót do Krakowa. Żydzi po Zagładzie, Słowo Żydowskie. Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny, nr 18-19 (434-435), Warszawa 15-30 września 2008.

Inne

Zapis dyskusji z dn. 29 października 2016 r. z udziałem prof. Jacka Leociaka, prof. Grzegorza Berendta i dr Edyta Gawron, [w:] Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. M. Grądzka-Rejak i A. Namysło, Kraków-Katowice-Warszawa 2017, s. 479-492.

Israeli Society as Depicted in Film Productions, konferencja: Social and Political Dynamics in Israel. Jewish State 70 Years after the Declaration of Independence (Kraków, 8-9 maja 2018); udział w dyskusji końcowej.

Organizacja i prowadzenie konferencji-warsztatów dla młodych naukowców z Polski i Niemiec / Polish-German conference in Jewish Studies (Kraków, Instytut Judaistyki UJ i Uniwersytet w Poczdamie, 8-12 listopada 2017).

Udział w wydarzeniu promującym wystawę fotografii Chucka Fishmana Roots, Resilience and Renewal. A Portrait of Polish Jews, 1975-2016. Wystawa zorganizowana we współpracy z nowojorskimi instytucjami Jewish Studies at Fordham University (prof. Magda Teter The Shvidler Chair in Judaic Studies) i Derfner Judaica Museum (6 listopada 2017).

Konferencja Międzynarodowa Analysing Jewish Europe Today, Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; prowadzenie dwóch paneli w ramach konferencji: Community life, Contemporary Challenges; Facing Anti-Semitism and Terrorism in Europe today (23-25 października 2017).

Wykład w ramach konferencji Yom Limmud in Melbourne (Australia, 18 czerwca 2017).

Forget me not! Memory and Commemoration of Jewish History, Heritage and the Holocaust in Contemporary Poland, wykład w Jewish Holocaust Centre w Melbourne /współorganizowany przez Cracow Memorial Committtee of Melbourne/ (15 czerwca 2017).

Jewish Film in Poland, wykład w Temple Shalom Jewish Liberal Congregation in Surfers Paradise (Australia, 14 czerwca 2017).

Jewish Life in Poland as Shown in the Film, wykład w Givat Zion South Brisbane Synagogue (Australia, 13 czerwca 2017).

Trzy wykłady w ramach konferencji „Limmud OZ” w Sydney oraz udział w międzynarodowym panelu poświęconym społecznościom żydowskim w Europie, University of New South Wales w Sydney (10-12 czerwca 2017).

Between the Past and the Future: Jews in Poland Today, wykład w Justin Art House Museum (Melbourne, Australia, 8 czerwca 2017).

Time, Location and Identity. The Concept of Chronotope and the Jews in Krakow after the Holocaust, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Chronotope Revisited (Słupsk-Gdynia-Sopot, 26-28 kwietnia 2017).

Jews in Contemporary Poland, wykład w ramach studiów judaistycznych na Uniwersytecie w Ołomuńcu (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, 19 kwietnia 2017).

Prezentacja projektu EHRI w Parlamencie Europejskim oraz spotkanie robocze z członkami PE Jerzym Buzkiem i Christianem Ehlerem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie PE. a także Robert-Jan Smits (Director General of Research and Innovation European Commission) (Bruksela, 25 stycznia 2017).

The Present State of Polish-Jewish Historiography. Holocaust and Post-Holocaust Studies, konferencja: Writing Jewish History in Eastern Europe połączona z promocja „Polin. Studies in Polish Jewry”, vol. 29 (Londyn, 19 stycznia 2017).

Between the University and the Museum, International Conference: From Ibrahim ibn Jakub to 6 Anielewicz St., Muzeum POLIN w Warszawie (11-14 maja 2015).

Salo Baron at the Jagiellonian University, International Conference: From Galicia to New York: Salo W. Baron and His Legacy (Kraków-Tarnów, 26-29 maja 2015).

International Seminar on the history of Jewish Women and Reform Movement (we współpracy z University of Potsdam i Żydowskim Muzeum Galicja) Kraków, Instytut Judaistyki UJ (10-11 czerwca 2015)

Konferencja międzynarodowa: Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas drugiej wojny światowej (1939-1945) – współorganizacja konferencji, prowadzenie sesji oraz prezentacja w ramach panelu podsumowującego. Konferencja współorganizowana przez IPN, MHK, UJ i ŻMG (Kraków, 27-29 października 2015).

Sarah Schenirer as one of the Female Leaders of the Jewish Community in Krakow, International Conference: The Role of Women’s Leadership in Faith Communities. Marking 80 Years of Women in the Rabbinate (Berlin-Poczdam, 17-19 listopada 2015).

Zbiory archiwalne Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM) w kontekście efektów kwerendy prowadzonej do badań nad tematem Polaków represjonowanych za pomoc Żydom, konferencja: Polacy represjonowani za pomoc Żydom, zorganizowana przez Instytut Studiów Strategicznych i Instytut Pamięci Narodowej (Kraków, 1 grudnia 2015).

Jews in Kraków in the 20th century, international conference/program for the educators by Centropa /Centrum Dokumentacji Życia Żydowskiego Centropa w Wiedniu/, (Kraków, lipiec 2011).

Facing Challenges: Jews in Kraków since the Holocaust, konferencja promująca 23. tom Polin. Studies in Polish Jewry: Jews in Kraków, red. Michał Galas and Antony Polonsky, Institute for Polish–Jewish Studies (Londyn, grudzień 2010).

Adaptation to New Identity: Jews with Aryan Papers in Nazi-Occupied Kraków, international conference: Hiding, Sheltering and Borrowing Identities as Avenues of Rescue During the Holocaust, Yad Vashem, (Jerozolima, grudzień 2010).

Where Decisions Were Made and Ideas Tested The Role of General Government’s Capital in Nazi Politics, international conference: Towards an Integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder, organised by The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research in cooperation with the Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities (Oslo, Norwegia, czerwiec 2009).

The Jewish Resistance Movement in Cracow in the Context of Invigilation and Gestapo Repressions, international conference: Polish and Jewish Resistance Movements under the German Occupation in the Years 1939-1945 (Warszawa, marzec 2009).

The Contemporary History of Polish Jews (1945-2005) – as Depicted in Film, international conference: Between the Coexistance and Divorce, Hebrew University of Jerusalem (Jerozolima, 17-19 marca 2009).

To Eretz Israel or Not: Jewish Survivors in Poland Debating Their Future, international conference: The Holocaust, the Survivors and the State of Israel. On the Occasion of the Sixtieth Anniversary of the State of Israel, Yad Vashem (Jerozolima, 8-11 grudnia 2008).

Social Aspects of Jewish Life During the Last Months of the Holocaust – Polish Jews Facing the Perspective of Forthcoming Liberation, International Workshop for Holocaust Scholars, at International Institute for Holocaust Research Yad Vashem (Jerozolima, 6-11 lipca 2008).

Social Aspects of Polish Jews Migrations in Poland, 1945-1948, Warsaw Judaic Studies Congress (Warszawa, 16-18 czerwca 2008).

Between Lvov and Krakow – Galician Jews at the Beginning of the 20th Century, international conference: Galician Identity from the Perspective of Poland and Ukraine /Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy (Bielsko-Biała, maj 2008).

A Pole or a Jew? The Jewish Community in Krakow during the 1967-1968 Anti-Semitic Campaign, International Scholarly Conference: The Jewish Community in Poland before and after the 1967-68 Anti-Semitic Campaign (Warszawa, grudzień 2007).

Polish-Jewish Relations in Contemporary History, International Conference on Jewish Studies, Institute of Jewish Studies at Charles University (Praga, 9-11 maja 2007).

Amon Goeth’s Trial in Cracow: Its Impact on Holocaust Awarness in Poland, international conference: Holocaust and Justice. Post-War Trials and the Holocaust. Representation, Awarness and Historiography, Yad Vashem (Jerozolima, 19-21 grudnia 2006).

The Role of Yiddish Culture in Creating the ‘Promised Land’ in Soviet Union – Jewish Autonomous Region Birobidzhan (1928-1989), international conference: Yiddish Culture in the Communist Countries after WW2 (Kraków, 6-8 listopada 2006).

The Role of Social and Religious Jewish Organizations in Krakow during the Period of Polish People’s Republic (1945-1989), international conference: 700 Years of Jewish Presence in Krakow (Kraków, 26-28 września 2005).

International Conference: Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity (Wilno, 19-20 kwietnia 2005).