Rozprawy habilitacyjne

Autor:          Leszek Hońdo
Tytuł:           Stary żydowski cmentarz w Krakowie
Rok:             2000
 
 
Autor:          Adam Kaźmierczyk
Tytuł:           Żydzi w dobrach prywatnych - w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki
                    dóbr magnackich w XVI-XVIII wieku
Rok:             2003
 
 
Autor:          Michał Galas
Tytuł:           Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku.
Rok:             2008
 
 
Autor:          Stefan Gąsiorowski
Tytuł:           Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku.
Rok:             2009
 
Autor:          Maciej Tomal
Tytuł:           Studies in Neo-Aramaic Tenses
Rok:             2008
 
 
Autor:          Magdalena Ruta
Tytuł:           Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagladzie, Polsce i komunizmie.
Rok:             2012