Delegacja studentów Instytutu Judaistyki w Izraelu 2015