Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia na kierunku „Judaistyka” dla seniorów

 

Od roku akademickiego 2017/18 Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi stały kierunek „Judaistyka”. Zajęcia są prowadzone przez pracowników i doktorantów Instytutu Judaistyki. 

Co roku na „Judaistyce” studiuje około 150 seniorów, którzy spotykają się na cotygodniowe wykłady, a ponadto uczestniczą w licznych zajęciach fakultatywnych (dodatkowe warsztaty, wycieczki, spacery po Kazimierzu i Krakowie, wizyty w muzeach, nauka podstaw języków jidysz i hebrajskiego).

Wykłady są podzielone na kilka bloków - dotyczący historii, kultury, literatury i judaizmu. Program jest tak ułożony, by słuchacze zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kultury żydowskiej (kalendarz, w tym święta, synagoga, cykl życia, przestrzeń cmentarza), poznali zarys historii Żydów i judaizmu ale także zapoznali się z wybranymi dziełami literackimi, sylwetkami ciekawych i wybitnych postaci (jak np. Helena Rubinstein). Część wykładów dotyczy zagadnień mniej znanych, jak na przykład społeczność żydowska w Afryce. Organizujemy także dodatkowe minikursy tematyczne, składające się z kilku spotkań jak np. Dzieje Żydów w Anglii lub Spotkania z Izraelem. Dzięki wycieczkom fakultatywnym, m.in. do krakowskich synagog, na teren getta w Podgórzu, na cmentarze żydowskie przy ul. Szerokiej i Miodowej, słuchacze poznają dogłębnie dzieje krakowskiej społeczności żydowskiej, króra przecież w okresie tzw. złotego wieku (XVI-poł. XVII w.) należała do najważniejszych gmin żydowskich na świecie.

Studenci JUTW mogą brać także udział w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Judaistyki podczas imprez uniwersyteckich (np. Tydzień Jakości Kształcenia), na Festiwalu Kultury Żydowskiej czy podczas Nocy Synagog.

Rekrutację na "Judaistykę" prowadzi biuro JUTW. Poniżej podajemy dane kontaktowe. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura JUTW.

Informacje o rekrutacji

więcej o

Kontakt

Adres

 

Biuro JUTW

al. Mickiewicza 3

Tel. 12 633 69 07

e-mail:  jutw@uj.edu.pl

 

Adres korespondencyjny

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

 

 

więcej o Adres

Pracownicy

 

Ewa Piłat - kierownik JUTW

Tel. 12 6336907

e-mail: ewa.pilat@uj.edu.pl 

 

Elżbieta Stawiarz

Tel. 12 633 69 07

e-mail:  elzbieta.stawiarz@uj.edu.pl

 

mgr Anna Pawińska

Tel.  12 634 13 05

e-mail: anna.pawinska@uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Karlikowska-Pąsięk

Tel. 12 633 69 07

jutw@uj.edu.pl