Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki znajdziesz też:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne informacje

 

 

Siedziba Koła mieści się w bundyku Instytutu Judaistyki UJ

ul. Józefa 19

30-054 Kraków

więcej o

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło naukowe

Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ powstało 26 X 2001 r. przy ówczesnej Katedrze Judaistyki działającej na Wydziale Historycznym UJ. Siedzibą Koła jest Collegium Kazimierzowskie na ul. Józefa 19 w Krakowie.

Jesteśmy organizacją studencką o profilu głównie naukowym skupiającą studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zainteresowanych szeroko pojętą kulturą żydowską, zwłaszcza zaś studentów Instytutu Judaistyki UJ. Poprzez swoje działania statutowe Koło dąży do poszerzania wiedzy studentów z zakresu studiów żydowskich, oraz przygotowuje ich do samodzielnej pracy naukowej.

Od początku swojego istnienia Koło wydawało periodyk naukowy „Słowik - דער סאָלאָויי - הזמיר" („Słowik - haZamir - Der Solowej"), w którym zamieszczane są teksty artykułów, esejów, sprawozdań i recenzji członków Koła, a ponadto materiały po sesjach naukowych organizowanych przez Koło. Obecnie periodyk wydawany jest pod tytułem "Judaista"

W roku akademickim 2016/2017 obowiązki opiekuna Koła pełni dr Ewa Węgrzyn. Obecnie prezesem koła jest Maksymilian Mleczko.

Przewodniczący: Maksymilian Mleczko
Zastępca: Agata Bożek
Skarbnik: Monika Miłek
Redaktor Naczelny "Judaisty": Sławomir Pastuszka