Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Karolina Koprowska

Asystent w Zakładzie Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich; pokój 28; e-mail: karolina.koprowska@uj.edu.pl

Asystentka w Instytucie Judaistyki i doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium ukończyła na filologii polskiej i judaistyce w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Uczestniczyła w kursach języka i kultury jidysz, m.in. w Międzynarodowym Letnim Seminarium Języka i Kultury Jidysz zorganizowanym przez Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, The Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature, and Culture (YIVO Institute for Jewish Research), The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program (Tel Aviv University).

Laureatka nagród w konkursach prac magisterskich: II miejsce w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, II miejsce w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego, II miejsce oraz wyróżnienie w konkursie im. Majera Bałabana, a także I miejsce w konkursie o „Nagrodę Schenkera”. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 roku.

W latach 2016-2020 kierowniczka projektu badawczego „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć” w ramach programu Diamentowy Grant. Członkini Kolektywu Kuratorskiego działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 2019 roku członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych problemów: doświadczenia Zagłady na prowincji i relacji żydowsko-polskich (chłopskich), statusu polskiego świadka/postronnego Zagłady oraz sposobów konceptualizacji miejsca urodzenia we współczesnej literaturze polskiej i żydowskiej; a także wokół różnych kierunków badawczych nowej humanistyki, m.in. zwrotu afektywnego, geopoetyki, badań nad pamięcią oraz art based research.

Monografie

Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków, Universitas, Kraków 2018.

Tomy redagowane

Świadek: jak się staje, czym jest?, red. A. Dauksza, K. Koprowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019.

Jak burgund pod światło... szkice o Zuzannie Ginczance, red. K. Koprowska, S. Papier, R. Sendyka, Kraków 2018.

 

Artykuły

Spóźniona odpowiedź? Literackie kontrnarracje o wsi i Zagładzie, „Konteksty Kultury” 2020, z. 4, s. 423-440.

Klucz do domu, którego nie ma. Czarny potok Leopolda Buczkowskiego jako studium oikocydu, „Teksty Drugie” 2020, nr 3, s. 283-302. 

Powrót na wieś. Projektowanie żydowskiej utopii w cyklu wierszy Dorf Racheli H. Korn, „Kwartalnik Historii Żydów”, marzec 2020, nr 1 (273), s. 91-107. 

Landscape Movements in Avrom Sutzkever’s Poetry, „Wielogłos” 2019, nr 3: English Issue – World Literature, pp. 87-105.

Miejsce urodzenia a projektowanie tożsamości – przymiarki, „Teksty Drugie” 2019, nr 3, s. 337–353.

Miejsce urodzenia po Zagładzie w poezji Rejzl Żychlińskiej – w stronę innego projektu tożsamościowego, „Narracje o Zagładzie” 2019, nr 5, s. 66-84.

Collage as an Act of Profanation? On the Works of Ewa Kuryluk, „Wielogłos” 2018, Special Issue English Version, p. 25-37.

Okolica: wymiary postronności na wsi, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 347-360.

Doświadczenia zapisane w rzeczach. O kilku wierszach Władysława Szlengla, „Ruch Literacki” 2016, nr 3, s. 327-341.

Krajobrazy pamięci. O poezji Henryka Grynberga, „Teksty Drugie”, 2016, nr 4, s. 282-301.

Pamięć – trauma – opowieść. O do-świadczeniu ocalałego z Zagłady, [w:] Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć, red. M. Skrzypczyk, Lelów 2016, s. 175-190.

Podmiotowość wobec doświadczenia granicznego w świadectwach ocalałych muzułmanów, „Wielogłos” 2013, nr 3, s. 1-16.

  1. Rewriting the birthplace. The memory of the birthplace in Rokhl Korn’s poetry, 51th Conference of the Association for Jewish Studies, [Association for Jewish Studies], San Diego, 15-17 grudnia 2019
  2. The memory of the birthplace in post-war Yiddish literature, Third Annual Conference Memory Studies Association, [Memory Studies Association], Madryt, 25-29 czerwca 2019
  3. The impossible return. On the concept of “birthplace” in the poetry of Henryk Grynberg, Henryk Grynberg. Homeland, Second International Henryk Grynberg Conference, [Akademia Pomorska w Słupsku], Gdańsk, 14-15 kwietnia 2019
  4. Dom, ziemia, okolica – o cyklu wierszy Dorf Rochl Korn, XII Seminarium Friedmanowskie Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych: Wieś w literaturze jidysz, [PTSJ i Instytut Judaistyki UJ], Kraków, 18 listopada 2018
  5. Postronny na wsi, ogólnopolska konferencja naukowa „Świadek: jak się staje, czym jest?”, [Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ], Kraków, 11-12 stycznia 2018
  6. The concept of birthplace in post-war Yiddish literature. The case of Reyzl Zykhlinsky, 50th Conference of the Association for Jewish Studies, [Association for Jewish Studies], Boston, 16-18 grudnia 2018
  7. Tożsamościowe rozpoznania. Doświadczenia Zagłady na wsi, Ogólnopolska konferencja naukowa Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze, [Instytut Badań Literackich w Warszawie, Wydział Polonistyki UW], Warszawa, 10–11 kwietnia 2017 
  8. Tag Plaszow: The Curatorial Collective as a New Generation of Museology in Poland, IV Annual Polish Jewish Workshop „Generations and Genealogies”, [University of Michigan Copernicus Center for Polish Studies], University of Michigan, Ann Arbor, 2–4 kwietnia 2017