Kronika Instytutu Judaistyki

Kronika obejmuje najważniejsze wydarzenia z lat 2009-2013.

» 2009

31 XII 2009
Dr Anna Jakimyszyn i dr hab. Michał Galas otrzymali Indywidualne Nagrody JM Rektora UJ.

22 XII 2009
Pani mgr Noemi Bażanowska, absolwentka KJ UJ z 2008 r., decyzją Jury Komisji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie, została ogłoszona zwyciężczynią Konkursu im. Majera Bałabana 2009 za swoją pracę magisterską zatytułowaną „To był mój dom! Żydowskie domy dziecka w powojennej Polsce. Krakowski Dom Dziecka w latach 1945-1957". Szczegóły na stronie www.jewishinstitute.org.pl/pl/info/info/87.html.

17 XII 2009
W Katedrze Judaistyki gościł dr Artur Markowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

15 XII 2009
Promocja książki Profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego "Na szlakach Rzeczypospolitej w nowoczesnej Europie" (wyd. Ksiegarnia Akademicka 2009). W promocji udział wzięli Profesorowie: Mariusz Markiewicz, Krystyn Matwijowski, Jarosław Poraziński, Jacek Staszewski oraz dr Andrzej K. Link-Lenczowski, redaktor tomu.

15 XII 2009
Dr Anna Jakimyszyn wygłosiła wykład pt. "Rabin Dow Ber Meisels" w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (ul. św. Jana 12, godz. 17:15).

11 XII 2009
Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki zorganizowało prezentację materiału fotograficznego zgromadzonego przez uczestników wyjazdu naukowo-badawczego "Śladami żydowskich sztetli na Ukrainie Zachodniej" (październik 2009 r.).

9 XII 2009
Dr hab. Michał Galas został zaproszony z wykładami „Z Rogoźna do Filadelfii - rabin Markus Jastrow o reformie judaizmu" oraz „Recepcja sabataizmu w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1665-1666") do Katedry Studiów Azjatyckich UAM.

25 XI 2009
Dr hab. Michał Galas wystąpił z wykładem"Historia judaizmu na ziemiach polskich" w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego Fundacji Shalom.

19 XI 2009
W Katedrze Judaistyki gościła Lucia Faltin z University of Cambridge, która wygłosiła wykład "Religion and Further European Integration: the Case of Christians, Jews and Muslims".

18 XI 2009
Dr Przemysław Dec wygłosił wykład pt. "Qumran - rękopisy z okresu Drugiej Świątyni" w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (oddział "Stara Synagoga" ul. Szeroka 24). Wystąpienie dr. Przemysława Deca związane było z tematyką wystawy czasowej prezentowanej w Starej Synagodze pt. "Filary judaizmu. Biblia hebrajska, Talmud, literatura rabiniczna".

17 XI 2009
W Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich.

13-17 XI 2009
W Katedrze Judaistyki gościł prof. Jürgen K. Zangenberg, dyrektor Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie w Leiden, profesor archeologii oraz profesor literatury nowotestamentowej i wczesnochrześcijańskiej w Leiden. Natomiast 16 XI prof. Jürgen K. Zangenberg wygłosił wykład "Exploring Galilean Village Culture. The Kinneret Regional Project. Trial Excavations at Horvat Kur 2008".

12 XI 2009
W Katedrze Judaistyki odbyło się spotkanie z Philipem Bialowitzem (Fiszel Białowicz), więźniem obozu zagłady w Sobiborze, jednym z uczestników buntu i ucieczki z tego obozu w 1943 roku oraz autorem książki „Bunt w Sobiborze".

6-8 XI 2009
Z inicjatywy oraz przy finansowym wsparciu Fundacji Shalom odbyła się w Śródborowie konferencja pt. "Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce", merytorycznie opracowana i zorganizowana przez dr Magdalenę Rutę z Katedry Judaistyki UJ. W czasie spotkania powołano Polskie Towarzystwo Jidyszystyczne z sześcioosobowym Zarządem na czele (prezes Monika Adamczyk-Garbowska, dwóch wiceprezesów: Bella Szwarcman-Czarnota i Magdalena Ruta, sekretarz Dariusz Dekiert, skarbnik Joanna Lisek i członek Golda Tencer). Wśród tematów nad którymi dyskutowano, najważniejsze dotyczyły możliwości opracowania podręcznika do historii literatury jidysz oraz dwóch antologii: tekstów literackich i wyboru artykułów krytycznych. Mają one stanowić bazę do studiów nad literatura i kultura jidysz.

8 XI 2009
W kamienicy "Pod Trzema Herbami" o godz. 17:00 w Kielcach (Rynek 3) - miało miejsce spotkanie "Chasydzi i ich cadycy. W kręgu duchowości Motele Twerskiego". Wystąpił dr hab. Michał Galas z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespół muzyczny TEENS pod kierunkiem Barbary Barwińskiej.

5 XI 2009
Attaché ds. Kultury Ambasady Izraela Alon Simhayoff wygłosił wykład pt. "Israel in Rock – Izrael w muzyce rockowej, czyli muzyczna historia Państwa Izrael".

3 X 2009
Inauguracja 2-semestralnych studiów podyplomowych "Żydowski świat". Historia – Religia – Kultura – Dziedzictwo.

1-9 X 2009
Odbył się objazd naukowy szlakiem judaików w Zachodniej Ukrainie zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki UJ pod opieką naukową dr. hab. Stefana Gąsiorowskiego. Zwiedzono i omówiono najważniejsze zabytki żydowskie i ich sąsiadów w Zachodniej Ukrainie w takich miejscowościach, jak Lwów, Truskawiec, Drohobycz, Olesko, Brody, Sokal, Żółkiew, Łuck, Stanisławów, Halicz, Kamieniec Podolski i Chocim. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń terenowych wygłosili referaty z zakresu dziejów poszczególnych miejscowości i ich zabytków ze szczególnym uwzględnieniem dziejów gmin żydowskich i pozostałych po nich pamiątek materialnych. Podczas objazdu nawiązano kontakty naukowe z pracownikami Uniwersytetu Lwowskiego, Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego, Muzeum Karaimskiego w Haliczu i Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu. Fotografie znajdą się w zakładce "Z życia Katedry" w późniejszym terminie.

16-17 IX 2009
Katedra Judaistyki była gospodarzem i organizatorem IV Sympozjum Naukowego „Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu". Gościliśmy historyków, filologów, religioznawców i archeologów z prestiżowych ośrodków polskich i zagranicznych. Konferencja obyła się na krakowskim Kazimierzu w Klezmer Hoiz przy ul. Szerokiej 6.

» 2010

30 XI 2010
Dr Anna Jakimyszyn wystąpiła z odczytem zatytułowanym "Edukacja krakowskich Żydów w I połowie XIX wieku" w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

25-27 XI 2010
Dr Anna Jakimyszyn oraz dr hab. Leszek Hońdo uczestniczyli w sympozjum "Wielokulturowość na Sądecczyźnie" zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Dr Anna Jakimyszyn wygłosiła wykład zatytułowany "Żydowscy mieszkańcy Nowego Sącza w latach 1918-1939". Dr hab. Leszek Hońdo wygłosił referat pt. "Cadyk Chaim Halberstam z Nowego Sącza i jego walka o prawdziwy chasydyzm".

14-15 XI
Na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Katedry Judaistyki UJ przebywała w Krakowie grupa 25 studentów i doktorantów z Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką prof. Marcina Wodzińskiego, dr Agnieszki Jagodzińskiej i dr Pawła Woronczaka. W pierwszym dniu pobytu w Krakowie po przywitaniu przez dr hab. Stefana Gąsiorowskiego goście z Wrocławia zwiedzili (oprowadzani przez studentów krakowskiej judaistyki) synagogi i cmentarze Kazimierza, a następnie uczestniczyli w wykładzie dr Edyty Gawron na temat dziejów Żydów w Krakowie oraz obejrzeli film "Miasteczko Kroke" i spotkali się z jego reżyserem. W drugim dniu po zwiedzeniu Fabryki Schindlera, odbyli spotkanie z prof. Edwardem Dąbrową, kierownikiem Katedry Judaistyki i zwiedzili jej nową siedzibę przy ul Józefa 19.

13 X
W siedzibie Katedry Judaistyki UJ odbyło się spotkanie z prof. Eleazarem Shafrirem. Prof. Eleazar Shafrir urodził się w Krakowie w rodzinie prawniczej o sympatiach syjonistycznych. Jego rodzice zginęli w czasie Holokaustu, a on sam ocalał uciekając z obozu Płaszów. Wyjechał do Izraela, gdzie walczył w czasie wojny o niepodległość. Obecnie jest emerytowanym profesorem biochemii, specjalizującym się w diabetologii. Jest autorem wspomnień opublikowanych pod tytułem „The Story of My Life. From Jerozolimska to Jerusalem".

1-8 X
W ramach projektu Dziedzictwo żydowskie na Kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej zostały zorganizowane ćwiczenia terenowe we Lwowie i okolicy, w których uczestniczyło 17 studentów Katedry Judaistyki pod opieką dr. hab. Stefana Gąsiorowskiego. W czasie ćwiczeń terenowych studenci zwiedzili wszystkie najważniejsze zabytki żydowskie i relikty ich dawnych cmentarzy we Lwowie oraz ważniejsze zabytki nieżydowskie, o których każdy z nich przygotował referat. Przeprowadzili oni również badania sondażowe na pozostałościach cmentarzy żydowskich we Lwowie i szczegółowe badania epigraficzne na cmentarzu żydowskim w Busku k. Lwowa. Ponadto studenci uczestniczyli w pokazach przeprowadzonych w Archiwum Historycznym m. Lwowa, Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego, Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotece NANU im. Stefanyka, które w swoich zasobach posiadają bogate judaika i materiały potrzebne do opisu inwentaryzowanych obiektów oraz w spotkaniach z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Lwowskiego i Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa NANU oraz rabinem Mejlechem Szojchetem we Lwowie.

27-29 IX
W Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Starożytny Izrael/Palestyna" poświęcona cywilizacji miejsckiej starożytnego Izraela. W konferencji udział wzięli trzej pracownicy Katedry Judaistyki: prof. dr. hab. Edward Dąbrowa ("Postawa Hasmoneuszy wobec miast"), dr hab. Maciej Tomal (osoba odpowiedzialna za organizację konferencji z ramienia WSFH) i dr Przemysław Dec ("Zarys toponimiki starożytnego Izraela"). Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane we współredagowanym przez KJ UJ czasopiśmie "Scripta Biblica et Orientalia" (SBO 3).

9 IX
Odbyło się Sympozjum "Antysemityzm, Holokaust i Auschwitz w badaniach społecznych" zorganizowane przez Instytut Socjologii UJ i Katedrę Judaistyki UJ oraz Żydowskie Muzeum Galicja.

1-9 IX
W ramach wymiany międzyuczelnianej grupa studentów Katedry Judaistyki gościła w Ariel University Center of Samaria. Opiekunami studentów byli dr hab. Stefan Gąsiorowski i dr Przemysław Dec. Dzięki gościnności Gospodarzy nasza grupa zwiedziła Jerozolimę, Tel Aviv, Masadę, Qumran, 'Ein Feszcha, 'Ein Gedi, Ariel i 'Ein Boqeq. Pod koniec pobytu opiekunowie i studenci wzięli udział w obchodach Rosz Ha-Szana zorganizowanych przez władze tamtejszego uniwersytetu. Szczególne podziękowania należą się Pani Dr Nitzy Davidovich oraz Pani Lili Haber moderatorom i gospodarzom naszego pobytu.

25-29 VII
Mamy przyjemność poinformować, że podczas kongresu The European Association for Jewish Studies (EAJS), który odbył się w Rawennie w dniach 25-29 lipca 2010, Prof. Edward Dąbrowa, Kierownik Katedry Judaistyki WH UJ, został wybrany do Zarządu EAJS w kadencji 2010-2014 oraz do pełnienia funkcji Prezydenta EAJS w latach 2014-2018 i organizatora kolejnego kongresu EAJS, który odbędzie się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2018 roku.

2-7 VII
Odbyły się warsztaty dla młodych naukowców z Polski i Izraela poświęcone kulturze Żydów polskich. Organizatorami przedsięwzięcia byli Katedra Judaistyki UJ, The Center for the Research on the History and Culture of Polish Jewry (The Hebrew University of Jerusalem), The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations, (Tel Aviv University) i Studium Kultury i Języków Żydowskich (Uniwersytet Wrocławski). Warsztaty organizowane były przy wsparciu The Polish Institute in Tel Aviv i Ambasady Izraela w Warszawie. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia każdej instytucji byli Prof. Daniel Blatman (Hebrew University), Dr. Havi Dreifuss (Tel Aviv University) Assoc., Dr hab. Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński) koordynator, Prof. Marcin Wodziński (Studium Kultury i Języków Żydowskich UWr).

28 VI-1 VII
W siedzibie Katedry Judaistyki odbył się cykl wykładów poświęconych historii i kulturze galicyjskich Żydów. Prelegentami byli pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niniejsze wykłady odbywały się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej. Moderatorem naszego przedsięwzięcia był dr hab. Leszek Hońdo.

21 IV
Dr Magdalena Ruta wystąpiła z wykładem „Literatura jidysz w powojennej Polsce" na spotkaniu Komisji Historii i Kultury Żydów przy PAU.

15 VI
Dr Magdalena Ruta wygłosiła referat zatytułowany „Cóż winna jest ziemia, że ciemne upiory są tutaj nieśmiertelne… Polacy w powojennej literaturze jidysz (1945-1968)" w ramach seminarium „Żydzi w literaturze polskiej, Polacy w literaturze żydowskiej. Twarze i widma" zorganizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny.

14 VI
Katedra Judaistyki gościła Pana Juliana Bussganga, który promował zbiór esejów "Żyd polski - żołnierz polski / Polish Jew - Polish soldier". Współorganizatorami spotkania byli Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie oraz Katedra Judaistyki WH UJ.

7 VI
Odbyło się spotkanie i dyskusja poświęcone książce pt. "Sobibór" z udziałem Dr Edyty Gawron (Kierownik Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich) p. Marka Bema (Dyrektor Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, twórca Archiwum Sobiborskiego) i Red. Aleksandry Janiszewskiej (Ośrodek KARTA).

27-28 V
We Lwowie odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Lwów: miasto - społeczeństwo - kultura. Gminy wyznaniowe Lwowa", na której dr Anna Jakimyszyn wygłosiła referat pt. "Rabini lwowscy w świetle żydowskich źródeł", a dr Stefan Gąsiorowski - "Tożsamość lwowskiego Żyda pierwszej połowy XX w. na przykładzie historyka Jakuba Schalla (1889-1942)".

24 V
Katedra Judaistyki gościła prof. Kennetha Steina z Institute for the Study of Modern Israel, Emory University (USA), który wygłosił wykład zatytułowany "American-Israeli relations, 1947-2010: its past is its future".

20 V
Dr Magdalena Ruta wystąpiła z wykładem „Literatura jidysz w powojennej Polsce wobec Zagłady" w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego Fundacji Shalom.

17 V
W siedzibie KJ UJ odbył się gościnny wykład prof. Stephena Schneidera pt. „Aktywność społeczna i polityczna żydowskich organizacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki".

10 V
W Synagodze Tempel przy ul. Miodowej 24 o godz. 17:00 odbyła się sesja „Synagoga Tempel oraz środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910)". Organizatorami byli: Katedra Judaistyki UJ, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie oraz Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC).

5-6 V
Grupa studentów Katedry Judaistyki UJ, członków Koła Naukowego Studentów Katedry Judaistyki UJ i seminarium dr. hab. Michała Galasa, pod opieką dr. hab. Stefana Gąsiorowskiego uczestniczyła w sesji naukowej pt. Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław, Seventh Wrocław Conference in Jewish Studies, zorganizowanej przez Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz brała udział w wycieczce śladami zabytków żydowskich Wrocławia i w spotkaniu integracyjnym z przedstawicielami Koła Naukowego Judaistów tamtejszego Uniwersytetu.

6 V
Odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Katedry Judaistyki WH UJ. Swoją obecnością zaszczycili nas JE prof. dr hab. Andrzej Mania - Prorektor UJ, prof. dr hab. Andrzej Banach – Dziekan Wydziału Historycznego UJ oraz prorektorzy WH UJ, dr hab. Małgorzata Różycka-Smorąg i prof. dr hab. Jan Święch, a także przedstawiciele Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie i członkowie innych organizacji żydowskich. Część oficjalną otworzył Prof. dr hab. Edward Dąbrowa, Kierownik Katedry Judaistyki.

27 IV 2010
Dr Anna Jakimyszyn wygłosiła referat zatytułowany Nieżydowscy mieszkańcy Polski przedrozbiorowej widziani oczami Salomona Majmona w ramach seminarium „Żydzi w literaturze polskiej, Polacy w literaturze żydowskiej. Twarze i widma" zorganizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny

23-24 IV
Odbyła się konferencja "Roots & Routes - Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi", organizowana przez Katedrę Judaistyki, Instytut Socjologii UJ i Koło Naukowe Studentów KJ UJ. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi i doktoranci z kilku ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Motywem przewodnim konferencji była metaforyka korzeni i dróg, pokazujaca sposoby konstruowania tożsamości przez społeczności rozproszone.

16 IV
W Katedrze Judaistyki UJ gościł prof. Nissim Calderon z Uniwersytetu Ben Guriona w Beer-Szewie. Prof. Nissim Calderon specjalizujący się w literaturze hebrajskiej, przedstawił wykład zatytułowany: „Polish Language Inside Hebrew the Case of Avot Yeshurun (אבות ישורון)".

13 IV
Gość Katedry Judaistyki UJ, dr Paweł Maciejko z Uniwersytetu Hebrajskiego, wygłosił publiczny wykład „Mroczny Przedmiot Pożądania: Jakub Frank i Czarna Madonna".

29 III
W nowej siedzibie KJ UJ, przy ul. Józefa 19, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, którzy zaprezentowali koncepcję przygotowywanej wystawy czasowej w muzeum poświęconej kolaboracji w trakcie II wojny światowej.

26 III
Katedra Judaistyki rozpoczyna działalność naukowo-dydaktyczną w swojej nowej siedzibie przy ul. Józefa 19 na krakowskim Kazimierzu.

22 III
Ukazała się książka dr. Jacka Krupy pt. "Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733)".

15 III
Ukazała się książka dr. hab. Adama Kaźmierczyka pt. "Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696".

9 III
Dr Edyta Gawron brała udział w sesji naukowej poprzedzającej otwarcie wystawy "1000 lat Żydów w Polsce" - Uniwersytet Charles De Gaulle Lille 3 (Biblioteka uniwersytecka i Galeria "Les 3 lacs"), podczas której wygłosiła wykład "La culture juive dans la Pologne contemporaine".

8 III
Dr Edyta Gawron wygłosiła w Konsulacie Generalnym RP w Lille wykład "L'histoire des "Voisins" de J.T. Gross comme exemple d'incitation à un débat historique national". (Conférence précédée d'une présentation historique sur les circonstances du crime perpétré par des Polonais sur des juifs à Jedwabne en 1941).

1 III
Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Scripta Biblica et Orientalia" [SBO 1 (2009)], wydawany przy współudziale Katedry Judaistyki UJ wraz z Katedrą Studiów Azjatyckich UAM (prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski), Instytutem Historii UW (dr Łukasz Niesiołowski-Spanò) oraz Instytutem Historii KUL (dr Maciej Münnich). Do rady naukowej czasopisma, z ramienia KJ UJ, należą prof. dr hab. Edward Dąbrowa oraz dr hab. Maciej Tomal.

» 2011

4 XII
Katedra Judaistyki UJ, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zorganizowały szóste spotkanie z cyklu „Zabytki bez tajemnic: Spacer po żydowskim Kazimierzu". Spotkanie poświęcone historii Synagogi Wysokiej poprowadził prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski, zastępca przewodniczącego SKOZK.

27 XI
Studenci z Koła Naukowego Katedry Judaistyki UJ zorganizowali pod opieką dr hab. Stefana Gąsiorowskiego jednodniowy wyjazd naukowy do Będzina na zaproszenie Jakuba Lubomskiego z Bramy Cukermana. Studenci zwiedzili m.in. żydowskie miejsca pamięci, relikty ich dawnego miasta, Dom Modlitwy Cukermana oraz kirkuty w Będzinie i Czeladzi.

20 XI
Katedra Judaistyki UJ, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zorganizowały piąte spotkanie z cyklu „Zabytki bez tajemnic: Spacer po żydowskim Kazimierzu". Spotkanie poświęcone historii domu przedpogrzebowego przy ul. Miodowej poprowadził  dr hab. Leszek Hońdo.

14 XI
W Katedrze Judaistyki odbył się wykład Pani prof. Rachel Elior "Sabataizm w Polsce". Prof. Rachel Elior jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Hebrajskiego. Specjalizuje się w mistyce żydowskiej.

7-8 XI
W dniach 7-8 listopada 2011 r. Katedra Judaistyki UJ i Polska Akademia Umiejętności zorganizowały w Dużej Auli PAU w Krakowie ogólnopolską konferencję naukową pt. "Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny i perspektywy". Konferencja ta, która uzyskała Patronat Honorowy JM Rektora UJ, odbyła się z okazji 25. rocznicy utworzenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ, 15. rocznicy powstania Komisji Historii i Kultury Żydów PAU i 10. rocznicy utworzenia Katedry Judaistyki UJ. Podczas obrad ok. czterdziestu uczonych z Polski i zagranicy przedstawiło: długie dzieje zainteresowania studiami żydowskimi na UJ, okoliczności powstania Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ (przekształconego w Katedrę Judaistyki), ich działalność naukowo-dydaktyczną oraz dorobek badawczy w zakresie studiów żydowskich innych uczelni i instytucji naukowych w Polsce, w tym z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Lublina. Obrady zakończył panel dyskusyjny dotyczący stanu studiów żydowskich w Polsce i perspektyw jego rozwoju, w którym uczestniczył m.in. ambasador Izraela w Polsce, Zvi Rav-Ner.

2 X
Katedra Judaistyki UJ i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zorganizowały czwarte spotkanie z cyklu "Spacer po żydowskim Kazimierzu", poświęcone historii i odnowie siedemnastowiecznej bożnicy Izaaka. O historii tej synagogi oraz prowadzonych w niej pracach konserwatorskich opowiadał prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski, zaś dr Anna Jakimyszyn z Katedry Judaistyki UJ mówiła o polichromiach synagogalnych.

13-29 IX
Grupa studentów Katedry Judaistyki, pod opieką dr. Przemysława Deca, przebywała w Izraelu na corocznej wymianie pomiędzy KJ a Ariel University Center of Samaria. W ramach pobytu studenci zwiedzili Jerozolimę i Yad va-Shem, Tel Aviv, Masadę, Qumran, Ein Feszcha, Ein Gedi, Ein Boqeq oraz Jawne.

27-30 VI
W siedzibie Katedry Judaistyki odbył się cykl 12 wykładów poświęconych żydowskiej kobiecie, zatytułowany "Świat żydowskiej kobiety". Prelegentami byli pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady, których koordynatorem był dr hab. Leszek Hońdo, odbywały się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej.

19 VI
Katedra Judaistyki UJ i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zorganizowały trzecie spotkanie z cyklu "Spacer po żydowskim Kazimierzu", poświęcone cmentarzowi przy ulicy Miodowej 55. O historii tej nekropolii i wybitnych krakowskich Żydach, których na niej pochowano, opowiadał dr hab. Leszek Hońdo, wykładowca w KJ UJ. O odnowie cmentarza mówił dr Artur Chojnacki z Biura SKOZK.

4-5 VI
Z okazji II Święta Ulicy Józefa (4-5 VI 2011), imprezy popularyzującej wiedzę o tej części Kazimierza, w Katedrze Judaistyki przygotowanych zostało szereg otwartych wykładów i pokazów filmowych. Zaprezentowane tematy dotyczyły historii Żydów w Krakowie w wiekach XIX i XX. Dr Edyta Gawron, organizatorka wykładów ze strony KJ UJ, opowiadała o powojennych losach krakowskich Żydów, ocalonych z Zagłady. Mgr Alicja Maślak-Maciejewska poświęciła swoją wypowiedź miejscowej synagodze postępowej, a mgr Marek Tuszewicki omówił początki ruchu chasydzkiego i funkcjonowanie domu modlitwy Reb Arons Klojz, który znajdował się przy ul. Józefa 33.

22 V
Katedra Judaistyki UJ i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zaprosiły na drugi wykład z cyklu "Spacer po żydowskim Kazimierzu". Wykład poświęcony był synagodze Remuh. O synagodze, jej miejscu w historii i kulturze krakowskich Żydów, opowiadała dr Anna Jakimyszyn z KJ UJ. Wyniki prowadzonych w bożnicy badań architektonicznych i rezultaty dotych-czasowych prac konserwatorskich przybliżył dr Artur Chojnacki z Biura SKOZK.

17 IV
Katedra Judaistyki UJ i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa rozpoczęły cykl comiesięcznych spotkań poświęconych najważniejszym zabytkom dawnego miasta żydowskiego pt. "Spacer po żydowskim Kazimierzu". Pierwsze spotkanie poświęcone  zostało cmentarzowi Remuh. O historii cmentarza i słynnym szesnastowiecznym talmudyście Mojżeszu Isserlesie, do którego grobu do dziś przybywa wielu pielgrzymów, oraz o innych wybitnych krakowskich Żydach pochowanych na tym cmentarzu, opowiadał dr hab. Leszek Hońdo. O odnowie cmentarza mówił dr Artur Chojnacki z Biura SKOZK.

23 III
W Katedrze Judaistyki odbyło się otwarte posiedzenie naukowe Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich. Wykład "Nie nad rzekami Babilonu. O projekcie antologii poezji jidysz powstałej w powojennej Polsce" wygłosiła dr Magdalena Ruta.

9-14 III
Katedra Judaistyki gościła grupę pracowników i studentów z Ariel University Center of Samaria, którzy przyjechali w ramach wymiany pomiędzy KJ a AUCS. Goście wzięli między innymi udział w Marszu Pamięci w Krakowie, zwiedzili krakowski Kazimierz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz brali udział w kilku spotkaniach okolicznościowych współorganizowanych przez Koło Naukowe Studentów KJ UJ oraz instytucje żydowskie w Krakowie.

7 II
Ukazał się kolejny numer Scripta Biblica et Orientalia [SBO 2 (2010)], wydawany i współredagowany przez Instytut Historii KUL, Katedrę Studiów Azjatyckich UAM, Instytut Historyczny UW i Katedrę Judaistyki UJ.

27 I
Ukazał się numer Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 8, czasopismo periodyczne wydawane przez Katedrę Judaistyki UJ pod redakcją kierownika KJ UJ, prof. dr. hab. Edwarda Dąbrowy.

26 I
W Katedrze Judaistyki odbyło się otwarte posiedzenie naukowe Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich. Wykład "Język mieszany aszkenazyjskiego świata - zarys projektu" wygłosił dr hab. Maciej Tomal.

» 2012

2 XII 2012
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Zabytki bez tajemnic: Spacer po żydowskim Kazimierzu" przygotowywanego przez Instytut Judaistyki UJ, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa poświęcone XVII-wiecznej synagodze Kupa. Historię bożnicy i jej odnowę przybliżył prof. Bogusław Krasnowolski, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego. O żydowskiej dobroczynności mówił Pan mgr Marek Tuszewicki, doktorant z Instytutu Judaistyki UJ.

3-4 X
Odbyła się współorganizowana przez Instytut Judaistyki międzynarodowa konferencja Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) – His Life, Thought and Activities.

1 X
Katedra Judaistyki została przekształcona w Instytut Judaistyki. Uroczystego odsłonięcia nowej tablicy dokonali dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka (Prodziekan) i prof. dr hab. Edward Dąbrowa (Dyrektor IJ).

30-31 V
W Londynie odbyły się współorganizowane przez Katedrę Judaistyki międzynarodowe warsztaty The Traditions of Post-Secular Europe.

27 V
Katedra Judaistyki UJ, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zorganizowały ósme spotkanie z cyklu „Zabytki bez tajemnic: Spacer po żydowskim Kazimierzu". Spotkanie poświęcone historii Starej Synagogi poprowadzili Pan Eugeniusz Duda (kustosz muzeum w Starej Synagodze) oraz dr Artur Chojnacki (Biuro SKOZK).

23 V
W ramach otwartego posiedzenia naukowego Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich odbył się wykład dr Magdaleny Ruty Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie oraz promocja jej nowej książki.

16 V, 23 V, 30 V
Odbyły się gościnne wykłady prof. Zahavy Caspi z Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie.
Tematy poruszane:
1. A portrait of an artist as a young man - The political-satirical Cabarets of Hanoch Levin.
2. Farewell of a playwright - Requiem by Hanoch Levin.
3. The multiplied personality of the Hebrew National Poet - H.N. Bialik.

16-22 V
W Katedrze Judaistyki gościł Prof. Moshe Idel (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), który wygłosił cykl wykładów pt. New Developments in Jewish Mysticism Studies.

12 V
Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki UJ zorganizowało pierwszą ogólnopolską Krakowską Konferencję Judaistyczną. Gośćmi Katedry byli studenci z ośrodków uniwersyteckich całej Polski.

22 IV
Katedra Judaistyki UJ, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zorganizowały siódme spotkanie z cyklu „Zabytki bez tajemnic: Spacer po żydowskim Kazimierzu". Spotkanie poświęcone historii Synagogi Tempel poprowadzili mgr Alicja Maślak-Maciejewska (doktorantka Katedry Judaistyki) oraz dr Artur Chojnacki (Biuro SKOZK).

28-29 II
Na międzynarodowej konferencji naukowej "Ukraina tyglem narodów, religii i kultur", która odbyła się w dniach 28-29 lutego w Bołoszowcach na Ukrainie dr hab. Stefan Gąsiorowski wygłosił referat pt. "Karaimi: historia i kultura. Gmina w Haliczu w XIII-XVIII wieku".

22-25 II
Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki UJ zorganizowało pod opieką dra hab. Stefana Gąsiorowskiego objazd naukowy do Pragi szlakiem żydowskich zabytków.

25 I
W ramach spotkania Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich dr Przemysław Dec wygłosił wykład pt. "Gatunki literackie a język w Qumran".

17 I
Ukazała się książka pt. „Sejm czterech ziem" wydana przez dr. hab. Adama Kaźmierczyka z KJ UJ i prof. Jakuba Goldberga z Uniwersytetu Hebrajskiego, zawierająca 255 dokumentów dotyczących działalności Sejmu Czterech Ziem, zwanego także potocznie sejmem żydowskim, kongresem generalnym czy też Generalnością Żydów Koronnych. Wydawnictwo zawiera dokumenty w językach nieżydowskich, w większości publikowane po raz pierwszy, jak i ponownie zaprezentowane materiały przedstawione wcześniej przez Izraela Halperina w jego wydawnictwie źródłowym Acta Congressus Iudeorum.

12 I
W Katedrze Judaistyki odbyła się publiczna obrona doktorska mgr Anny Sommer. Tytuł rozprawy: Ocalić ostatnich Żydów polskich. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945-1989.

» 2013

16 XII
Z okazji 25-lecia istnienia naszej placówki, w Żydowskim Muzeum Galicja została otwarta wystawa pt. "Od Zakładu do Instytutu. Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie". Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: jej organizator, dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. dr hab. Edward Dąbrowa – obecny Dyrektor Instytutu Judaistyki oraz dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka – Prodziekan Wydziału Historycznego, Jakub Nowakowski, Dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Na wystawie, składającej się z 9 przenośnych roll-upów,  zostały zaprezentowane: dzieje studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, sięgające początków XVI w., geneza i działalność Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ, dalej Katedry Judaistyki i Instytutu Judaistyki UJ, działalność naukowa i dydaktyczna jej pracowników, studentów i doktorantów oraz wspomnienia jej absolwentów. Instytut Judaistyki i miał zaszczyt gościć byłych pracowników i współpracowników pamiętających jeszcze czasy, gdy obecny instytut dopiero się formował jako katedra i jednostka dydaktyczna. Na otwarciu wernisażu obecni byli również absolwenci i studenci. Wystawę można było oglądać do 6 lutego 2014 r.

26-27 XI

Odbyła się konferencja naukowa "Żydzi krakowscy 1795-1918: historia, kultura, dziedzictwo i źródła", zorganizowana przez Instytut Judaistyki. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób z całego kraju, a przede wszystkim pracownicy naukowi z najważniejszych krakowskich uczelni, min. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Oprócz nich swoje poglądy zaprezentowali naukowcy z instytucji badawczych z całego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce, w którym odbyła się konferencja. Decyzją organizatorów wybrano synagogę Tempel, należącą niegdyś do Żydów reformowanych.

25 X

Instytut Judaistyki UJ współorganizował polsko-izraelskie seminarium poświęcone działalności TOZ i żydowskiej opiece zdrowotnej w Polsce. Bardzo interesujące prezentacje i owocna dyskusja sprawiły, że projekt, zainicjowany m.in. przez pracowników Ben-Gurion University of the Negev, będzie kontynuowany wspólnie zespołem reprezentującym Uniwersytet Jagielloński.

24 X

Odbył się wykład „Abraham Firkovich and Illuminated Hebrew Bibles In his Collection" Pani Olgi Vasilyevnej, dyrektor Działu Manuskryptów Orientalnych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej (RNB) w Sankt Petersburgu. Prezentacja w języku angielskim poświęcona była manuskryptom Biblii Hebrajskiej od średniowiecza do XIX wieku.

14-20 X

Odbył się objazd naukowy studentów Koła Naukowego Instytutu Judaistyki UJ i Koła Naukowego Rosjoznawców Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ pod opieką dra hab. Stefana Gąsiorowskiego i dra hab. Jerzego Gordziejewa na Białoruś szlakiem zachowanych zabytków żydowskich. Studenci zwiedzili m.in. Grodno, Mińsk i Sopoćkinie, spotkali się też z przedstawicielami białoruskiej społeczności żydowskiej zrzeszonymi w Towarzystwie Żydowskim "Menora" w Grodnie.

4-8 IX

W dniach 4-8 września br. odbyło się seminarium "Heritage Policy in the Historical Perspective in Europe, the Middle East and Japan" organizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie z partnerem japońskim, Tokyo University of Foreign Studies. Uczestnikami seminarium ze strony japońskiej byli przedstawiciele Tokyo University of Foreign Studies, głównie badacze historii Europy, Bliskiego Wschodu i Japonii. Stronę polską reprezentowali eksperci z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie z instytucji akademickich takich jak Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz z Międzynarodowego Centrum Kultury. Uniwersytet Jagielloński reprezentowała dr Edyta Gawron, kierownik Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ i adiunkt w Instytucie Judaistyki UJ. Przy okazji seminarium jeden z uczestników,prof. Akira Usuki z Japan Women's University w Tokio, specjalista w zakresie studiów bliskowschodnich i współczesnego Izraela, odwiedził Instytut Judaistyki UJ.

26 VIII-6 IX

Studenci i wykładowcy Instytutu Judaistyki przebywali w Izraelu jako goście University Center w Arielu. W ramach wymiany naukowej grupa zwiedziła Jerozolimę, Tel Awiw, Ein Feszcha, Ein Gedi, Qumran i Tyberiadę.

18 VI

Studenci Instytutu Judaistyki spotkali się z rówieśnikami ze Stanów Zjednoczonych, z Hillel of Greater Baltimore podczas wspólnych dyskusji i warsztatów. Część polskich studentów dołączyła do grupy amerykańskiej podczas zwiedzania Kazimierza. Jedną z konkluzji rozmów było stwierdzenie, że dyskusje i spotkanie tak jak to w Instytucie Judaistyki pokazały studentom amerykańskim zupełnie inny, znaczenie bardziej pozytywny, obraz Polski niż ten, który obecny jest w wyobrażeniach Amerykanów.

17 VI

Promocja książki "Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych" w Centrum Kultury Żydowskiej. "Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych" pod redakcją Michała Galasa to pierwsza książka wychodzącą w serii „Studia i materiały z dziejów judaizmu w Polsce", która ma przedstawiać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad religijną tradycją Żydów polskich, a także teksty źródłowe oraz zapomniane materiały i publikacje poświęcone tej tematyce.

11-13 VI

Odbyła się konferencja naukowa „German – Jewish Culture In Galicia. Influence, Diffusion and Transformation". Instytut Judaistyki oraz Koło Naukowe Doktorantów UJ gościły naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Austrii, Ukrainy i Izraela. Współorganizatorami były też instytucje zagraniczne: Goethe-Universität, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Uniwersytet Katolicki we Lwowie.

10 VI

Promocja książki Alicji Maślak-Maciejewskiej pt. "Rabin Szymon Dankowicz (1834–1910). Książka ukazała się nakładem wydawnictwa "Austeria".

20 V

Gościem Instytutu Judaistyki była p. Ellen Germain, Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Elle Germain wygłosiła dla pracowników i studentów Instytutu wykład „U.S. Diplomatic Service in the Middle East: Challenges and Rewards". Podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy w placówkach na Bliskim Wschodzie. Przedstawiła też rolę Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu procesu pokojowego pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską na przestrzeni ostatnich lat, głównie w okresie prezydentury Baracka Obamy.

16 V

Instytut Judaistyki gościł red. Jacka Stawiskiego z TVN24. Wygłosił on wykład zatytułowany „Stosunki polsko-żydowskie w XX w. widziane z perspektywy współczesnych mediów elektronicznych w Polsce". Wykład poświęcony był kulisom medialnym dotyczącym relacji polsko-izraelskich i polsko-żydowskich w mediach w latach 1989-2013.

 

15 IV

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak odwiedził Instytut Judaistyki UJ funkcjonujący od dwóch lat w Collegium Kazimierzowskim przy ul. Józefa 19 na krakowskim Kazimierzu. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu oraz Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch. Zebranych w sali im. prof. Józefa Gierowskiego  powitał Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Edward Dąbrowa, który wyraził podziękowania dla JM Rektora UJ za przyjęcie zaproszenia. Wizyta była okazją dla zaprezentowania dotychczasowej działalności Instytutu Judaistyki, który kontynuuje prace Katedry Judaistyki powołanej w 2000 r. (jako samodzielna jednostka Wydziału Historycznego) w miejsce Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce. JM Rektor UJ podkreślił jak ważny jest rozwój studiów judaistycznych, ale także jak istotne jest pokazanie światu, ile w tym zakresie zrobiono w Polsce, a w szczególności w Uniwersytecie Jagiellońskim.

» 2014

12 XI Wykład dra hab. Stefana Gąsiorowskiego pt. "Uczony Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska" na spotkaniu Komisji Historii i Kultury Żydów PAU.

22-23 XI Objazd naukowy Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki UJ do Warszawy pod opieką naukową dra hab. Stefana Gąsiorowskiego, w ramach którego odwiedzono Instytut Historyczny UW, teren byłego getta warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowski Instytut Historyczny i Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej.

16-31 VIII Grupa studentów Instytutu Judaistyki gościła w Izraelu na zaproszenie Uniwersytetu w Arielu. Dzięki uprzejmości gospodarzy już po raz dziewiąty nasi studenci odwiedzili liczne miejsca związane z historią starożytnego i współczesnego Izraela. Studenci zwiedzli m.in. Morze Martwe, Jerozolimę, Tel Awiw i Galileę. Grupą opiekował się dr Przemysław Dec.

24-26 VI Czworo doktorantów naszego Instytutu: Magdalena Kozłowska, Krzysztof Niweliński, Alicja Jarkowska-Natkaniec i Monika Biesaga wzięło udział w międzynarodowych warsztatach metodologicznych pt. "Graduate Student Workshop on the History and Culture of Polish Jews", które miały miejsce w Wielkiej Lipie, k. Wrocławia. Tegoroczna edycja była czwartą z kolei. Współorganizatorem warsztatów był Instytut Judaistyki UJ.

22-23 VI Odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Controversies, conversion and dialogue. Jews and christians in time and place", z okazji przejścia na emeryturę prof. Elchanana Reinera - wybitnego badacza historii Żydów okresu nowożytnego. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Judaistyki UJ.

17 VI W Instytucie Judaistyki UJ odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra Marka Tuszewickiego pt. "Wierzenia i praktyki lecznicze ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku". Promotorem doktoranta był dr hab. Leszek Hońdo, a recenzentami pracy: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska oraz prof. dr hab. Zbigniew Libera.

16 VI W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbyła się dyskusja pt. „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli", zorganizowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Udział w niej wziął dr hab. Leszek Hońdo.

20 V W Instytucie Judaistyki UJ odbyła się część obrad Międzynarodowej Konferencji "Holocaust Documentation in Eastern Europe", organizowanej przez EHRI (European Holocaust Research Infrastructure). Udział w niej wzięła Pani dr Edyta Gawron, która była moderatorem jednego z paneli. Obrady konferencji odbywały się także m.in. w Żydowskim Muzeum Galicja i w Oświęcimiu.

19-21 V Serię wykładów dla studentów i pracowników naszego Instytutu wygłosił prof. Admiel Kosman, wykładowca literatury talmudycznej i rabinicznej na Uniwersytecie w Poczdamie, autor licznych artykułów i książek, a także poeta, nagrodzony za swą twórczość kilkoma nagrodami literackimi.

10–17 V W Krakowie odbyły się X Dni Izraela. Tydzień, w którym obchodzona była 66. rocznica niepodległości Izraela (14 maja), obfitował w różne wydarzenia m. in. warsztaty kuchni izraelskiej, tańców żydowskich i kaligrafii. W ramach obchodów, 15 maja, w Jewish Community Centre odbyła się II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja "Izrael w Kalejdoskopie". Obrady otworzył prof. Edward Dąbrowa, a wykład plenarny pt. "Jerusalem Through the Generations in Poetry and Songs" wygłosiła dr Nitza Davidovitch. Dzień później, także w JCC, odbył się Międzynarodowy Panel Ekspercki „A Kaleidoscope of Israeli Cultures".

9-10 V W siedzibie Instytutu Judaistyki UJ odbyła się międzynarodowa II Krakowska Konferencja Judaistyczna organizowana przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ oraz doktorantów Instytutu Judaistyki UJ. W sumie wygłoszonych zostało ponad 50 referatów dotyczących szeroko pojętej judaistyki.

7-8 IV
Instytut Judaistyki UJ gościł dr Ulianę Gabarę, która od 1987 r. jest dziekanem Edukacji Międzynarodowej Uniwersytetu w Richmond, Virginia. Pani dr Uliana Gabara wygłosiła dwa wykłady: "Warszawa 1968 roku - wspomnienia" oraz "Historia Żydów w Richmond".

19 III
W Instytucie Judaistyki UJ odbył się pierwszy z wykładów Ellie Shapiro, wieloletniej dyrektor Festiwalu Muzyki Żydowskiej w Berkeley, California. Pani Ellie Shapiro, która przebywa w Polsce w ramach stypendium Fundacji Fulbrighta, prowadzi badania na temat muzyki żydowskiej w małych miasteczkach na terenie Polski.

12 III
W PAU odbyło się kolejne posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, na którym wykład pt. "Obraz Polski w literaturze izraelskiej twórców drugiej i trzeciej generacji" wygłosiła prof. dr hab. Shoshana Ronen, kierownik Zakładu Hebraistyki UW.

6-7 III
Odbył się I Kongres Młodych Badaczy Semitystów, współorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ oraz Koło Naukowe Orientalistów UJ. Głównym celem konferencji była próba stworzenia platformy wymiany badań z zakresu szeroko pojętej semity styki oraz filologii języków semickich. Wykład plenarny pt. "Współczesny język hebrajski w rodzinie języków semickich" wygłosił dr hab. Maciej Tomal. Nad całością wydarzenia opiekę naukową sprawował dr hab. Stefan Gąsiorowski.

6 II
W Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie miała miejsce inauguracja Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth, która jest nową jednostką Instytutu Judaistyki UJ. W czasie sesji naukowej "Żydzi - Ukraińscy - Polacy" odbyła się również promocja 26. tomu "Polin. Studies in Polish Jewry: Jews and Ukrainians", dedykowanego prof. Richardowi Pipesowi.

» 2015

» 2016

» 2017

 

13 X 

Odbyła się obrona prac doktorskich p. Władysławy Moskalets i Dominiki Rank. Promotorem prac był dr hab. Michał Galas z Instytutu Judaistyki UJ a kopromotorem prof. Jarosław Hrycak z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Oba projekty to efekt kilkuletnich badań prowadzonych na Ukrainie, w Polsce i innych krajach, a zarazem efekt współpracy ośrodków akademickich z Krakowa i Lwowa. Recenzentami prac byli prof. Antony Polonsky oraz dr. hab. Wacław Wierzbieniec

9 X 

W Instytucie Judaistyki odbyło się uroczyste spotkanie z p. Irene Peipes. Na spotkaniu obecne były władze dziekańskie WH. W spotkaniu wzięli udział goście honorowi: pani Krystyna Szmeruk, wdowa po prof. Chonem Szmeruku, oraz prof. Józef Gierowski, syn założyciela krakowskiej Judaistyki i niegdysiejszego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego. Dyrektor Instytutu Judaistyki dr hab. Michał Galas poinformował zgromadzonych o planach ustanowienia ogólnopolskiej Nagrody im. Józefa Gierowskiego i Chonego Szmeruka za najlepszą publikację naukową poświęconą historii i kulturze Żydów polskich.

24 V 

W Muzeum POLIN odbyła się konferencja "CHONE SHMERUK – IN MEMORIAM" - w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Chonego Shmeruka, która była współorganizowana przez Instytut Judaistyki UJ.

Find us on facebook