Dr hab. Leszek Hońdo

Zakres prac badawczych

jednostka     Zakład Kultury Żydów

stanowisko   Kierownik Zakładu Kultury Żydów, Przewodniczący Rady Instytutu

                   Adiunkt z hab.

pokój           4

e-mail          uwhondo@cyf-kr.edu.pl

 

 • Kultura Żydów polskich
 • Cmentarze żydowskie w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem hebrajskiej epigrafiki)
 • Myśl żydowska w kręgu języka niemieckiego
 • Początki syjonizmu

Inwentaryzacja żydowskich cmentarzy

 • Dąbrowa Górnicza
 • Kraków – Miodowa
 • Kraków – Szeroka (ReMO)
 • Krynica
 • Muszyna
 • Pilica
 • Sławków
 • Tarnów

Publikacje

1. Książki i samodzielne publikacje

 • "Żydowskie cmentarze w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej", pod red. Leszka Hońdo i Dariusza Rozmusa; oprac. M. Cyankiewicz, L. Hońdo, D. Rozmus, M. Rozmus, W. Starościak, Kraków 2004 Księgarnia Akademicka, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, 9: QuaestionesCoemeteriis, 1, ss. 335, ilustr.
 • "Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie", Kraków 2006 Księgarnia Akademicka, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, 11: QuaestionesCoemeteriis, 3, ss. 137, ilustr.
 • Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana, Kraków 2010 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie, Kraków 2011 Wydawnictwo Universitas.
 • Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce, Kraków 2014 Wydawnictwo Universitas.

2. Artykuły

 • "Przestrzeń żydowskiego cmentarza", w: Śmierć – Przestrzeń – Czas – Tożsamość w Europie Środkowej około 1900 , Kraków 2002, s. 195–214.
 • "Stosunki żydowsko-polskie w okresie autonomii galicyjskiej na przykładzie Tarnowa", w: "Dzieje tolerancji religijnej w Polsce – wczoraj dziś i jutro", Tarnów 2002, s. 26-48.
 • "A słońce świeciło i nie wstydziło się", w: "Dlaczego należy uczyć o Holokauście?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2002 Uniwersytet Jagielloński, Studia Judaica Cracoviensia. Series Variorum, 6°, s. 67–70.
 • "Polskie przekłady hebrajskich inskrypcji nagrobnych", w: "Języki orientalne w przekładzie – Konferencja", Kraków 20–21 V 2002, Kraków 2002, s. 95-104.
 • "Das Verhältnis der Juden in Westgalizien zur polnischen und deutschen Kultur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert", w: H. Hecker, W. Engel (Hg.), "Symbiose und Traditionsbruch. Deutsch-jüdische Wechselbeziehungen in Ostmittel- und Südosteuropa (19.-20. Jahrhundert)", Düsseldorf 2003, s. 81–93.
 • "Jüdische Identität und ihre bibliographische Zuordnung. Zum neunen Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft", w: "Judaica. BeiträgezumVerstehen des Judentums", 2003. s. 56–59.
 • "And the Sun Shone and Was Not Ashamed", w: "Why Should We Teach About the Holocaust?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2004 Judaica Foundation, 6°, s. 73-76.
 • "A słońce świeciło i nie wstydziło się", w: "Dlaczego należy uczyć o Holokauście?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2005 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeisyki, 6°, s. 74–77 (II wydanie – poszerzone).
 • "And the Sun Shone and Was Not Ashamed", w: "Why Should We Teach About the Holocaust?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2005 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeisyki, 6°, s. 78-81 (II wydanie).
 • "Żydzi w Galicji i ich kultura", w: Kultura Żydów galicyjskich, ΚУЛЬТУРА ГАЛИЏЬКИХ ЕВРЕЇВ, Kultur der galizischenJuden, Stalowa Wola, Gdańsk, Lwów 2006, s. 14-24, ЕВРЕЇВ У ГАЛИЧИНІ ТА ЇХНЯ КУЛЬТУРА, s. 40-50, DieJuden in Galizienundihre Kultur, s. 66-78.
 • "O kolekcji", w: Kultura Żydów galicyjskich, ΚУЛЬТУРА ГАЛИЏЬКИХ ЕВРЕЇВ, Kultur der galizischenJuden, Stalowa Wola, Gdańsk, Lwów 2006, s. 14-24, s. 98-100, ПРО КОЛЕКЦІЮ, s. 101-103, ŰberdieSammlung, s. 104-106.
 • "Kamienni świadkowie – StoneWitnesses", w: "Powiększenie. Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie", Kraków 2006 Uniwersitas, s. 161-170.
 • "Rebe ChajimHalberstam i jego potomkowie", w: M. Galas (red.), "Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu", Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 83-111.
 • "Cmentarze Zagłębia", w: D. Rozmus, S. Witkowski (red.), "Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim", Sosnowiec 2006, s. 61-65.

3. Recenzje, sprawozdania i inne

 • "Kazimierz Traciewicz", 1928-2003, [w:] "Rocznik Krakowski", 2004, t. LXX, s. 179-181.
 • Reply to the review by Andrzej Trzciński and Marcin Wodziński, 'Some Remarks on Leszek Hońdo's Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków', "Polin".
 • "Viktoria Pollmann, Untermieter in christlichen Haus. Die Kirsche und ‘jüdische Frage' in Polen anhand der Bistumspresse der Metropolie Krakau 1926-1939", Wiesbaden 2001, w Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 5, (w druku).
 • Szczekocińskie inskrypcje nagrobne, w: M. Galas, M. Skrzypczak (red.), Żydzi szczekocińscy, Kraków-Budapeszt 2008, s. 95-101.
 • Żydowscy pisarze Tarnowa na przełomie XIX i XX wieku, w: P. Plichta (red), Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii, Tarnów 2008, s. 9-21.
 • Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010, hasła: Arak Meir, s. 26; Asesor sądu rabinackiego, s. 30; Becker Dawid, s. 42; Bejs Jakow, s. 43; Bima, s. 59; Brandstätter Mordechaj Dawid, s. 67, Cadyk, s. 77; Chasydyzm, s. 81; Cmentarz żydowski, s. 91; Drukarnie i wydawnictwa żydowskie, s. 110, Elazar, s. 117; Engel Josef, s. 118; Gmina żydowska, s. 135; Goldhammer Eliasz, s. 136; Horowitz Elazar, s. 162, Horowitz Jechiel z Pokrzywnicy, s. 162; Horowitz Naftali z Pokrzywnicy, s. 12; Horowitz Samuel Szmelke, s. 163; Icchak Aszyk, zwany Lewkowicz, s. 169, Icchak, syn Jakowa Chaima, s. 169; Jad Charucim, s. 171; Keller Naftali, s. 197; Kellner Leon, s. 198; Kohne Abraham, ps. Awrech, s. 204; Landau Binjamn Wolf, s. 231; Landau Eliezer, s. 231; Landau Jecheskiel, s. 231; Łaźnia żydowska, s. 248; Maschler Josef, s. 257; Merz Hermann, s. 259; Műtz Hermann, s. 270; Pilcer Herman, s. 315; Pinsker Szewach, syn Mordechaja, s. 316; Pisarze żydowscy, s. 317; Prasa żydowska, s. 342; Rabin, s 351; Rapaport Abraham Abele, s. 355; Rapaport Izrael, s. 355; Rosner Dawid, s. 364; Salz Abraham, s. 384-385; Schnur Abraham Abele, s. 392; Schűtzer Zygmunt Salomon (wraz z A. Gontaszewski); Silbiger Juliusz, s. 394; Stowarzyszenie Hebrajskiej Szkoły Safa Berura, s. 410; Synagoga im Franciszka Józefa, zwana Jubileuszową lub Nową, s. 420; Szancer Artur, s. 421; Szancer Henryk, s. 421; Szkoła Jawne, s. 430; Szkoła Prywatna Fundacji Barona M. Hirscha, s. 431; Szkoły żydowskie, s. 432; Szpital żydowski (wraz z A. Gontaszewski), s. 437; Talmud Tora, s. 446; Tempel, s. 459, Unger Chaim Eliezer, s. 472; Weissmann-Chajes Mordechaj, s. 483; Westreich Abraham, s. 484; Zagłada Żydów, s. 508; Zydowska Biblioteka Ludowa Sifrija Amamit, s. 540.
 • Cmentarz jako obraz dokonujących się przemian społeczności żydowskiej na przestrzeni XIX i XX wieku, w: 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. L. Hońdo, Kraków 2010 Księgarnia Akademicka, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, 13: Quaestiones Coemeteriis, 3, s. 55-67.
 • Cadyk Chaim Halberstam z Nowego Sącza i jego walka o prawdziwy chasydyzm, w: Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2010, s. 31-40.
 • Chasydzi w Jaworznie, w: D. Rozmus, S. Witkowski red., Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia konserwatorskie, Kraków 2011, s. 201-207.
 • L. Hońdo, D. Rozmus, S. Witkowski, Cmentarz żydowski w Jaworznie, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka.
 • Inskrypcje nagrobne na cmentarzu żydowskim, w: Żydzi Wieliczki i Klasna 1872-2012, Siercza 2012, s. 563-572.
 • L. Hońdo, D. Rozmus, S. Witkowski, Zagadnienie cmentarza żydowskiego w Jaworznie. Problematyka inwentaryzacyjno-konserwatorska, w: A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski red., Jaworzno interdyscyplinarne. Regionalizm w szkolnej edukacji, Jaworzno, Częstochowa 2013, s. 153-157.
 • Cmentarze na Słowacji – od Popradu do Preszowa, w: P. Kónya (red.), Židia pred a za Karpatmi v priebehu stároči, Prešov 2013, s. 230-237.
 • Jüdische Märtyrer (Kedoschim) in Krakau im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej - Buletin der Polnischen Historischen Mission", 2014, nr 9, s. 247-259.
 

4. Redakcja prac zbiorowych

 • "Dlaczego należy uczyć o Holokauście?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2003 Uniwersytet Jagielloński, (Studia Judaica Cracoviensia. Series Variorum 1), ss. 106.
 • "Why Should We Teach About the Holocaust?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2004 Judaica Foundation, ss. 119.
 • "Żydowskie cmentarze w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej", Pod red. Leszka Hońdo i Dariusza Rozmusa; oprac. M. Cyankiewicz, L. Hońdo, D. Rozmus, M. Rozmus, W. Starościak, Kraków 2004 Księgarnia Akademicka, (Studia JudiacaCracoviensia. Series Fontium 9), ss. 350, ilustr.
 • "Dlaczego należy uczyć o Holokauście?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2005 Uniwersytet Jagielloński Instytut Europeistyki, ss. 152 (II wydanie – poszerzone).
 • "Why Should We Teach About the Holocaust?" Pod red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs. Kraków 2005 Uniwersytet Jagielloński Instytut Europeistyki, ss. 149 (II wydanie – poszerzone).
 • A. Jakimyszyn, "Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia", red. L. Hońdo, Kraków 2005, Księgarnia Akademicka, (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, 10), ss. 115 + ss, LXXVII.
 • "200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie", red. L. Hońdo, Kraków 2006 Księgarnia Akademicka, (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, 11: QuaestionesCoemeteriis, 2), s. 41-51.

5. Prace popularnonaukowe

 • "Inskrypcje cmentarza żydowskiego w Muszynie", [w:] "Almanach Muszyny", 2000, s. 127–132.
 • "Żydowskie księgi metrykalne w Muszynie", [w:] „Almanach Muszyny", 2001, s. 136–138.
 • "Jak to dawniej bywało - korespondencje z Muszyny i Krynicy z końca XIX wieku", [w:] „Almanach Muszyny", 2003, s. 133–140.
 • "Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie", 2004, (broszura).
 • "Kirkut w Bardiowie", [w:] „Almanach Muszyny, 2006, s. 117-121.

Działalność organizacyjna

1. Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • Od 2000 roku kierownik Zakładu Kultury Żydów w Katedrze Judaistyki UJ.
 • W roku akademickim 2006/2007 p. o. kierownika Katedry Judaistyki UJ.

2. Funkcje pełnione w organizacjach naukowych i zagranicznych

 • Od roku 1996 - sekretarz Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności.
 • W latach 1996-1998 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

3. Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych

 • Scripta Judaica Cracoviensia.

4. Udział w organizacji konferencji naukowych
200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie – Kraków 26 X 2004.
Years of Jewish Presence in Cracow – Kraków 26-28 IX 2005.

5. Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

 • 2002 – The 2002 Jan Karski – Pola Nireńska award in recognition of his achievements in the field of Jewish epigraphy in Poland – nagroda YIVO Insitute for Jewish Research w Nowym Jorku.
 • 2004/2005 – nagroda indywidualna II stopnia rektora UJ.