Dr Magda Sara Szwabowicz

jednostka      Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

stanowisko    Asystent

pokój            29 

e-mail           magda.sara.szwabowicz@gmail.com

Wykształcenie

2010-2015 Studia doktoranckie, Hebraistyka, Uniwersytet Warszawski

 

2011-2012 Research Program, Wydział Literatury, Tel Aviv University 

 

2008-2010 Studia magisterskie, Hebraistyka, Uniwersytet Warszawski

 

2005-2008 Studia licencjackie, Hebraistyka, Uniwersytet Warszawski

Działalność zawodowa

 

07.2019 – 08.2019   Uniwersytet Poczdamski, School of Jewish Theology, Summer School of Modern Hebrew - Lektor języka hebrajskiego

 

10.2018 -  Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński- Asystent naukowo-dydaktyczny

 

10.2018 - Szkoła Języków Wschodnich, Uniwersytet Warszawski- Lektor języka hebrajskiego

 

03.2013 – 12.2015 - „Wirtualny Sztetl”, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”- Tłumacz na język hebrajski

 

10.2013 – 02.2014 Szkoła Języków Wschodnich, Uniwersytet Warszawski- Lektor języka hebrajskiego

 

10.2012 – 02.2013 Zakład Hebraistyki, Uniwersytet Warszawski- Lektor języka hebrajskiego

 

10.2009 – 06.2011  Fundacja Beit Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce - lektor języka hebrajskiego współczesnego 

 

01.2008 – 06.2011  Fundacja Beit Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce  - nauka i organizacja kursu języka hebrajskiego biblijnego - tłumaczenie i transliteracja tekstów liturgicznych

 

10.2008 – 06.2009  Fundacja Ronalda S. Laudera w Łodzi - nauczyciel języka hebrajskiego współczesnego – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany

 

Stypendia, nagrody i granty

- Research Fellowship for Scholars in the History and Culture of Polish Jews; The Institute for the History of Polish Jewry, Tel Aviv University (rok akademicki 2019/2020).

 

- I Nagroda w dziedzinie rozpraw doktorskich w 8 Edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma; Warszawa, 2018. 

 

- Grant Narodowego Centrum Nauki “PRELUDIUM 4”, (decyzją z 16/05/2013) na realizację i finansowanie projektu badawczego pt. „Hebrajskie czasopisma literackie jako reprezentacja żydowskiego życia literackiego w międzywojennej Polsce”.

 

- Research Fellowship for Graduate Students in the History and Culture of Polish Jews; The Institute for the History of Polish Jewry, Tel Aviv University (rok akademicki 2013/2014).

 

- Stypendium Goldreich Institute for Yiddish Language and Culture na letni kurs języka jidysz 16.06.2013-11.07.2013.

 

- Partycypacja w projekcie badawczym „Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność” prof. Eugenii Prokop-Janiec, laureatce konkursu na subsydium profesorskie w Programie „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2012-2014.

 

- Research Scholarship sponsorowane przez Ministry of Foreign Affairs, Government of Israel, Wydział Literatury, Tel Aviv University, rok akademicki 2011-2012.

 

- Nagroda za drugą najlepszą pracę w konkursie dla prac magisterskich o Warszawie/Uniwersytecie Warszawskim w konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół UW, październik 2011.

Publikacje

-  „Pogardzani w Palestynie, ignorowani w Polsce. Hebrajskojęzyczni pisarze w międzywojniu”, wywiad przeprowadzony przez Magdalenę Wójcik; „Chidusz”, 7, 2018, s. 24-31. 

- „Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego”, „Studia Judaica”, 2, 2017, s. 237-263. 

- „Hebrajska Warszawa i jej czasopisma”, „Nowiny warszawsko-praskie”, 2017, s. 14-15.

- „Twórcy i ośrodki literatury hebrajskiej w Polsce międzywojennej”, „Studia Judaica”, 1, vol. 18, 2015, s. 139-170. ISSN 1506-9729.

- „Yehoshua’s Thon Luah Ahi’asaf: an Editor and a Journal”, [w:] M. Galas, S. Ronen, red., A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 107-117. ISBN 978-83-233-3872-7.

- „Hebrajski modernizm zapomniany: poezja hebrajska w Polsce międzywojennej”, [w:] Polacy-Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014, ss. 93-106. ISBN 978-83-233-3799-7.

- Przekład z hebrajskiego artykułu Dana Laora „Podróż Szmuela Josefa Agnona: Polska, lato 1930”, [w:] E. Prokop-Janiec, M. Tuszewicki. red., Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014, ss. 189-209. ISBN 978-83-233-3774-4.

- Przekład z hebrajskiego artykułu Avnera Holtzmana „W hebrajskim centrum literackim: Bialik w Warszawie (1904)”, [w:] E. Prokop-Janiec, M. Tuszewicki. red., Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014, ss. 143-154. ISBN 978-83-233-3774-4.

- Kalman Szulman, Polski Słownik Biograficzny, 2013, (T. 49/2) 201.

- Abraham Josef Sztybel, Polski Słownik Biograficzny. 2013, (T. 49/1) 200 ISBN 978-83-86301-01-0.

- Gerszom Szofman, Polski Słownik Biograficzny, 2012-2013, (T. 48/3-4) 198-199, ss. 479-481; ISBN 978-83-63352-06-6; ISBN 978-83-63352-07-3.

- „Hebrajskie czasopisma literackie Warszawy (1919-1939)”, [w:] Joanna Nalewajko-Kulikov, red., Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, 2012, ss. 147-166. ISBN 978-83-7543-229-9.

- „Literatura polska w zwierciadle hebrajskojęzycznej krytyki literackiej”, Teksty Drugie, 2012, 1/2, ss. 242-254.

- „Polski Żyd piszący po hebrajsku. Problem tożsamości w okresie międzywojennym”, [w:] Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska, red., Żydowski Polak, Polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, 2011, Elipsa, Warszawa, 45-51