Dr hab. Magdalena Ruta

jednostka     Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

stanowisko   Adiunkt z hab.

pokój           29

e-mail          magdalena.ruta@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • historia literatury jidysz
 • literatura jidysz w powojennej Polsce
 • literatura pogranicza polsko-żydowskiego: dwujęzyczność, kwestie tożsamości
 • literatura Zagłady i o Zagładzie w języku polskim i jidysz
 • obraz Polski i relacji polsko-żydowskich w literaturze języka jidysz; literatura  jidysz a komunizm
 • przekład literacki

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

 • 1989 magister filologii polskiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy: Ludyzm w poezji polskich futurystów. Promotor: dr hab. Marta Wyka
 • 2001 doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa polskiego i jidysz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł dysertacji: Dwujęzyczna twórczość literacka. Przypadek Kalmana Segala. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pisarkowa
 • 2012 doktor habilitowany w dziedzinie literaturoznawstwa jidysz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy habilitacyjnej: Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie (Kraków-Budapeszt 2012).

Funkcje pełnione poza UJ

 • 2007- Sekretarz Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (PTSŻ)
 • 2009- członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (PTSJ)
 • 2012- Sekretarz Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • 1996- Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
 • 2003- Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2009- Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych

Nagrody i wyróżnienia

 • Rok akad. 2001/2002 – stypendium z Funduszu Stypendialnego UJ im. Adama Krzyżanowskiego

Wybrane Publikacje

 1. Książki
 • Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, 225 s.
 • Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2012, 454 s.
 1. Książki redagowane 
 • Josif Burg, Okruchy, wybór, przekład i opracowanie Magdalena Ruta, Pogranicze, Sejny 2001, 189 s.
 • Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Austeria, Kraków-Budapeszt 2008, 356 s.
 • Under the Red Banner: Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era, red. Elvira Grözinger, Magdalena Ruta, Harrasovitz Verlag, Wiesbaden 2008, 268 s.
 • Niszt ojf di tajchn fun Bowl. Antologie fun der jidiszer poezje in nochmilchomedikn Pojln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, redakcja, wstęp, wybór, przekład i opracowanie Magdalena Ruta, opr. części jidysz Marek Tuszewicki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 480 s.