Dr hab. Michał Galas

jednostka     Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

stanowisko   Dyrektor Instytutu Judaistyki

                   Kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

pokój           28

e-mail          michal.galas@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych

 • Mesjanizm i mistycyzm żydowski
 • Dzieje judaizmu na ziemiach polskich
 • Główne kierunki w judaizmie współczesnym

Stypendia

 • DAAD (1993, 2003)
 • Central European University w Pradze (1996-1997)
 • Institute of Jewish Studies, University College London (2001)
 • Fundacji Fulbrighta (2002-2003)

Monografie

 • "Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w drugiej połowie XIX wieku", Wydawnictwo Austeria, Krakow 2007.
 • "Izaak Cylkow – życie i dzieło", pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt, 2010, ss. 120.
 • "Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism: A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century", Krakow 2013.

Redakcje

 • "Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu", pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006. (redakcja)
 • "Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady", pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006. (redakcja)

Artykuły

 • "The Influence of Frankism on Polish Culture", w: Polin. Studies in Polish Jewry, vol. 15, Focusing on Jewish Religious Life 1500-1900, ed. Antony Polonsky, Oxford – Portland, OR, 2002, 158-166.
 • "Einmal Warschau – Mannheim und zurück. Rabbiner Marcus Mordechaj Jastrow zum hundertsten Todestag", Judaica. Beitäge zum Verstehen des Judentums, 4, 2003, 289-298.
 • "Chasydyzm – od herezji do ultraortodoksji. Hasidism – from heresy to ultra-orthodoxy" (wersja polska i angielska), w: Czas chasydów. Time of the Hasidim, Kraków 2005, 11-41.
 • "Chabad: pomiędzy mistyką a mesjanizmem", w: Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, 129-145.
 • "Chasydyzm czy chasydyzmy? Główne aspekty dziejów mistyki żydowskiej na ziemiach polskich", w: Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, 41-58.
 • "Rabbi Marcus Jastrow – a Symbol of Polish-Jewish Relations in the 19th Century", Newsletter of the Skalny Center for Polish and Central European Studies, University of Rochester, 2006, 5.
 • "Inter-religious contacts in the Shtetl: Proposals for future research", w: Polin. Studies on Polish Jewry, vol. 17. The Shtetl: Myth and Reality, ed. Antony Polonsky, Oxford - Portland OR, 2004, 41-50.
 • "Jewish-Polish Relations in the writings of Rabbi Marcus Jastrow, ‘Jewish Studies at the Central European University'", Vol. 6, 2011, 39-53.
 • "Ozjasz (Jehoshua) Thon (1870-1936) - Prediger und Rabbiner in Krakau", (Eine Erinnerung anlässlich seines 75. Todestages), "Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums", 2011, nr 3, 311-321.
 • "The Influence of Progressive Judaism in Poland – 2011an Outline", "Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies", Vol. 29, nr 3, 55-67.
 • "Rabin Markus Jastrow (1829-1903) i jego droga z Rogoźna do Warszawy", "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 28 (2008-10), 2011, 155-174.
 • "Three Views of Jewish Acculturation to Polish Culture in the 19th and Early 20th Twentieth Century Kraków", in: Jewish Lifeworlds and Jewish Thought. Festschrift presented to Karl E. Grözinger on the Occasion of his 70th Birthday, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, 245-251.