dr hab. Michał Marciak

jednostka     Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich
stanowisko   Adiunkt
pokój           28
e-mail          michal.marciak@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych

Historia hellenistycznej i rzymskiej Palestyny

Tożsamość żydowska w okresie Drugiej Świątyni

Historia Edomitów i Idumejczyków

Geografia historyczna starożytnej Palestyny/Izraela

GIS w naukach historycznych

Historia Mezopotamii od 3 w. p.n.e. do 7 w. n.e.

Wykształcenie

2007 – tytuł magistra historii, specjalność: judaistyka, Uniwersytet Jagielloński (UJ) w Krakowie

2007– tytuł magistra teologii, specjalność: biblistyka, Papieska Akademia Teologiczna (PAT) w Krakowie

2012 – Doktorat, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet w Lejdzie, Niderlandy.

2017 – Studium podyplomowe GIS [Systemy Informacji Geograficznej], Uniwersytet AGH w Krakowie

2019 – Habilitacja, Rada Dyscyplin Historia, Uniwersytet Jagielloński

Stanowiska i funkcje pełnione na UJ

Od 2018 – adiunkt w Zakładzie Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 2018 – Kierownik Projektu Gaugamela, Wydział Historyczny UJ:

http://www.terradininive.com/il-progetto-gaugamela/?lang=en

Od 1 X 2018 – koordynator programu MOST w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 2014 – Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Od 2018 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTSŻ

Od 2016 – Stowarzyszenie Historyków Starożytności

Staże (uwzględniające immatrykulację/rejestrację lub zatrudnienie)

· 01.08-30.08.2006: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy

· 01.10.2006-30.03.2007: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

· 11.02.2008-11.08.2008: The Hebrew University of Jerusalem, Izrael

· 01.10.2008-30.01.2009: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

· 05.01.2010-05.05.2010: Indiana University-Bloomington, USA

·  05.01.2016-30.01.2016: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Niemcy

·  31.04.2018-31.05.2018: The British Library, UK

·  07-22.06.2019: École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael

·  01.07.2019-30.09.2019: The Netherlands Institute for the Near East, Niderlandy

 • 23.11.2019-27.11.2019: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, Izrael

Granty i stypendia

 • The Marinus de Jonge Grant, Lejda, Niderlandy, 23.03.2009
 • The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship, Kraków, Polska, 06.07.2010
 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 1, 14.12. 2011 - 13.12.2012
 • The Marinus de Jonge Grant, Lejda, Niderlandy, 22.02.2011
 • Stypendium START, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Polska, 29.03.2011
 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 1, 14.12.2011-13.12.2012
 • Rothschild Foundation Europe, Doctoral Fellowship, Londyn, Wielka Brytania, 01.09.2011-30.08.2012
 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 2, 13.09.2012-30.08.2015
 • Narodowe Centrum Nauki, Sonata 8, od 01.09.2015 
 • Narodowe Centrum Nauki, Harmonia 9, od 17.04.2018 
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na rok 2018, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Polska, 16.07.2017
 • Narodowe Centrum Nauki, Uwertura  9, od 24.09.2018 

Udział w konferencjach, seminariach, prace archeologiczne oraz wykłady gościnne

·      odczyt na interdyscyplinarnym Oberseminar na Uniwersytecie w Jenie, 01.15.2007: “Die Juden und Antiochus IV. Epiphanes. Die Ursachen der Religionsverfolgung in Judäa (167-164 v. Chr.)”

·      odczyt na interdyscyplinarnym Oberseminar na Uniwersytecie w Jenie, 27.11.2008: ”Statthalter Samarias zur Perserzeit. Streit um Sanballat II.“

·      członek zespołu archeologicznego w Horvat Kur, Israel, 01-30.07.2008 

·      udział z referatem w VI Wrocławskiej Konferencji Judaistycznej, 06-07.05.2009: “Izates z Adiabene jako drugi Józef. Konwersja domu królewskiego z Adiabene między historią a legendą“

·      udział z referatem w VI Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna: „Życie religijne", 27-29.06.2011: „Judaizacja domu królewskiego z Adiabene według Józefa Flawiusza”

·      udział z referatem w VIII Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna: „Waj-ja’asu peri tewu’a (Ps 107,37)”, 16-18.09.2013: „Hellenistyczno-partyjska Adiabene – kraj żydowskich konwertytów na judaizm”

·      udział z referatem w VI konferencji Polskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Polska, 29.09 – 1.10.2014: „Żyd, Judejczyk, Izraelita. O problemie tożsamości żydowskiej w okresie hellenistycznym i rzymskim”

·      udział [proszony] z referatem w 1st Colloquia Iranica Baltica, Uniwersytet Gdański, Rzucewo, Polska, 16-17.09.2014: “The Site of Arzan: a Preliminary Topographical and Archaeological Survey”

·      udział z referatem w 23rd LIMES Congress 2015; Deutsche Limeskommission, Ingolstadt, Niemcy, 12-23.09.2015: “Roman Adiabene? On the origin of a historical and cultural misconception”

·      badania terenowe w pd.-wsch. Turcji, w ramach grantu NCN Preludium 2, 08.06-07.07.2014.

·      8-10.03.2016: 8 godzin zajęć ERASMUS+, Università degli Studi di Udine, Włochy

·      badania terenowe jako członek „Włoskiej Misji Archeologicznej w Irackim Kurdystanie” (IAMA), projekt LoNAP, Uniwersytet w Udine, 20.09-04.10.2016

·      udział z referatem w International Meeting of the Society of Biblical Literature: Berlin, August 7-11, 2017: “On the Origin of the Maccabean-Idumean Conflict”

·      badania terenowe jako członek „Włoskiej Misji Archeologicznej w Irackim Kurdystanie” (IAMA), projekt Gaugamela, 02.09-16.09.2018

·      udział z referatem w „XIII Sympozjum naukowe Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo”: „Podróż – czas, przestrzeń i wędrówka na starożytnym Bliskim Wschodzie”, Wrocław, 20-21.09.2018: „Trasa marszu wojsk Aleksandra Wielkiego na Gaugamelę”

·      udział [proszony] z referatem pt. “First Results of the Gaugamela Project” wygłoszony na „International Workshop: Archaeological Landscapes of Mesopotamia between Prehistory  and the Islamic Period: Formation, Transformation, Protection and Enhancement”, 15-16.02.2019, Università degli Studi di Udine, Włochy 

·      udział [proszony] z referatem pt. “The Upper Tigris Region Between Rome, Iran and Armenia” w konferencji “Ancient Armenia in Context (II BCE-III CE)”, 26-28.06.2019, Münster Universität, Niemcy 

·      udział [proszony] z referatem pt. „Roman Itineraries and Crossing Points of the Upper Tigris in Antiquity“ w  konferencji “Imperia sine fine? Der römisch-parthische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone“, 18.09.2019 – 21.09.2019, Jena Universität, Niemcy. 

·      udział [proszony] z referatem pt. „Gaugamela in the Parthian Period“ w konferencji “East meets West”, 03-05.04.2020 [przełożonej na] 15-17.01.2021, British Museum, London, UK. 

Publikacje

Książki: 

1. Marciak, M. (2014): Izates, Helena, and Monobazos of Adiabene. A Study on Literary Traditions and History, Harrassowitz: Philippika 66, Wiesbaden.

Recenzje:

 

2. Marciak, M. (2017): Sophene, Gordyene, and Adiabene: The Three Regna Minora of Northern Mesopotamia between East and West, Brill Publishers: Impact of Empire 26, Leiden – Boston.

 

Recenzje:

 

3. Comfort, A., Marciak, M. (2018): How did the Persian king of kings get his wine? The upper Tigris in antiquity (700 BCE to 636 CE), Archaeopress Publishing Ltd., Oxford, UK, ss. IV, 147.

 

Recenzje:

·      E. Kettenhofen, Historia i Świat 8 (2019), 151-154 https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/historiaswiat/article/view/929

 

Artykuły opublikowane:

 1. Marciak, M. (2019), Idumea and the Idumeans in Josephus’ Retelling of the Bible, Revue Biblique 126, 235-253. 

2.     Marciak, M., (2019): Adiabene, in T&T Clark Encyclopaedia of Second Temple Judaism, D. M. Gurtner, L. T. Stuckenbruck (eds.), vol. II, T&T Clark: Bloomsbury, 9-10.

3.     Marciak, M. (2018): Hellenistic-Roman Idumea in the Light of Greek and Latin Non-Jewish Authors, Klio: Beiträge zur alten Geschichte 100, 877-910

4.     Marciak, M. (2018), Roman Adiabene? Concerning the Origin of a Historical and Cultural Misconception, in: C.S. Sommer, S. Matešic (eds.), Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015. Beiträge zum Welterbe Limes Sonderband 4 (Bad Homburg v.d.H. 2018), 668-671.

5.     Comfort, A., Marciak, M. (2018): The Upper Tigris and the Ilısu Dam, The Ancient Near East Today, Vol. VI No. 10: http://www.asor.org/anetoday/2018/10/Upper-Tigris-Il%C4%B1su-Dam.

6.     Marciak, M., (2018):  Royal Converts from Adiabene and the Archaeology of Jerusalem, Göttinger Forum für die Altertumswissenschaft 21 (2018), 29-58.

7.     Marciak, M. (2018): Royal Converts from Adiabene and Jewish Identity in the Second Temple Period, Biblical Annals 8, 607-624.

8.     Marciak, M., (2018): Idumea and Idumeans in the Light of the Pseudepigrapha, Journal for the Study of the Pseudepigrapha 27 (2018), 163-20.

9.     Marciak, M. (2017-2018): From Edom to Idumea – Septuagint references to Edom and Idumea, Palamedes: A Journal of Ancient History 12, 5-35.

10.  Marciak, M. 2017: Idumea and the Idumeans in the Context of the Jewish War against Rome (66-73 CE), Biblische Notizen 174, 73-90.

11.  Marciak, M. 2017: Idumea and the Idumeans in Josephus’ Story of Hellenistic-Early Roman Palestine (Ant. XII-XX), Aevum 91 (2017), 171-194.

12.  Marciak, M. 2017: The Site of Arzan: A Preliminary Topographical and Archaeological Reconnaissance in 2014, Ancient West and East 16, 305-327.

 1. Marciak, M. 2016: The Site of Tigranokerta. Status Quaestionis, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 56, 293-314.
 2. Marciak, M., Wójcikowski, R. (2016): Images of Kings of Adiabene: Numismatic and Sculptural Evidence,  Iraq[Journal of the British Institute for the Study of Iraq] 78, 79-101.
 3. Marciak, M. (2016): Gordyene’s Culture from Hellenistic to Sasanian Times, Geographia Antiqua 25, 35-58.
 4. Marciak, M. (2015): Das Königreich Adiabene in hellenistisch-parthischer Zeit, Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung 122, 57-74.
 5. Marciak, M. (2015): From Edom to Idumea: Analysis of Selected Passages from the Hexateuch, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6, 35-49.
 6. Marciak, M. (2015): Adiabene and Hatra: Some Remarks on Hatra’s Neighbor, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6, 245-256.
 7. Marciak, M. (2014): The Sites of Kızıltepe (Tell Ermen) and Arzan: Preliminary Remarks on the Identification of Ancient Tigranokerta, Journal of Ancient Topography (Rivista di Topografia Antica) 24, 7-22.
 8. Marciak, M. (2014): The Cultural Environment of Adiabene in the Hellenistic, Parthian, and Sasanian Periods, Parthica. Incontri di culture nel mondo antico 16, 111-150. 
 9. Marciak, M. (2014): Cultural Landscape of Sophene from Hellenistic to Early Byzantine Times, Göttinger Forum für die Altertumswissenschaft 17, 2014, 13-56.
 10. Marciak, M. (2013): Natounisarokerta on the Kapros. New Numismatic Evidence from the British Museum, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 4, 2013, 160-178.
 11.  Marciak, M. (2013): The Historical Geography of Gordyene. Part 2: Oriental Sources, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 4, 2013, 149-159.
 12. Marciak, M. (2012): The Historical Geography of Sophene, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 52, 295-338.
 13. Marciak, M. (2012): The Historical Geography of Gordyene. Part 1: Classical Sources, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 3, 173-213.
 14.  Marciak, M. (2011): Seleucid-Parthian Adiabene in the Light of Ancient Geographical and Ethnographical Texts, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2, 179-208.
 15. Marciak, M. (2011): Biblical Allusions in the Adiabene Narrative (Josephus’ Antiquitates Judaicae 20:17-96),The Polish Journal of Biblical Research 19-20, 113-132.
 16. Marciak, M. (2009): Discoveries in Wadi Daliyeh. Some Remarks on Historical Conclusions Based on the Interpretation of the Samaria Papyri and Their Bullae, The Qumran Chronicle 17, 31-49.
 17.  Marciak, M. (2009): Rezensionsartikel: J. Dušeks Promotionsarbeit an Geschichte Samarias zur Perserzeit, The Polish Journal of Biblical Research 15, 61-68.
 18. Marciak, M. (2009): Statthalter Samarias zur Perserzet. Streit um Sanballat II, Scripta Judaica Cracoviensia 7, 15-24.
 19.  Marciak, M. (2008): Entdeckungen in Wadi Daliyeh und Samaria zur Perserzeit. Einführung in die Problematik, The Qumran Chronicle 16, 123-156.
 20. Marciak, M. (2008): Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian Period], Studia Judaica 21, 1-29.
 21.  Marciak, M. (2007): Jerozolima jako hellenistyczne polis [Jerusalem as a Hellenistic Polis], Studenckie Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 12, 7-16.
 22. Marciak, M. (2007): Die Entdeckungen in Wadi ed-Daliyeh – Hauptinformationen und Forschungsperspektiven, Studenckie Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 10, 7-14.
 23. Marciak, M. (2006): Konflikt króla seleukidzkiego, Antiocha IV Epifanesa z judaizmem jako starcie kulturowe, Orient. Zeszyty Naukowe Koła Orientalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1-4, 45-53.
 24. Marciak, M. (2006): Antiochus IV Epiphanes and the Jews, The Polish Journal of Biblical Research 9, 61-74.
 25. Marciak, M. (2006): Hellenistyczna reforma i prześladowanie religijne w Judei za czasów Antiocha IV Epifanesa – przegląd najważniejszych hipotez, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4, 245-264.

 

Artykuły zaakceptowane / w druku:

1.     Marciak, M., Hasło encyklopedyczne Gordyene dla Encyclopaedia Iranica, Columbia University Press, USA.

2.     Marciak, M. (2020): Persecuted or Persecutors? The Maccabean–Idumean Conflict in the Light of the First and Second Books of the Maccabees, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 136/1 (w druku).

3.     Marciak, M. (2020): On 1 Macc. 5:3 and Maʿale ʿAqrabbim, Ancient Near Eastern Studies 57 (w druku).