Wręczenie nagród Schenkera

We wtorek 16 stycznia 2018 wraz z otwarciem zebrania Rady Instytutu Judaistyki UJ w Collegium Kazimierzowskim (ul. Józefa 19) odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom pierwszej edycji konkursu o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyróżnienia wręczał Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. dr hab. Jan Święch w towarzystwie przewodniczącego Kapituły Konkursu, dr. hab. Michała Galasa, promotorów prac oraz pracowników Instytutu Judaistyki. Przypominamy, że zwycięzcami w kategorii prac licencjackich zostali: Maciej Cegliński (I nagroda), Justyna Kasińska (II nagroda) i Anna Miłek (III nagroda), natomiast w kategorii prac magisterskich: Karolina Koprowska (I nagroda), Maja Mroczkowska (II nagroda), Aneta Szmyd (III nagroda). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie nauki!

1 /image/image_gallery?uuid=9987bd85-468c-4165-ba36-f79db81b1daa&groupId=7834790 512 384 Ewa Węgrzyn 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=fff88486-39c1-4775-9fa3-4b779cf5f8b9&groupId=7834790 3264 2448 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=f177dda6-7de4-4ef8-80c2-7d26e5405739&groupId=7834790 2448 3264 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=c47c531a-e703-473d-9a4c-bacb3c608f88&groupId=7834790 3264 2448 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=a5fdecc2-9fea-457f-852d-e4e56e952796&groupId=7834790 2448 3264 6 4