W piątek 13 października w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się obrona dwóch doktorantek Wydziału Historycznego UJ: pani Dominiki Rank, autorki rozprawy Formation of modern identities among Jewish intellectuals of the city of Brody in 19th century i pani Władysławy Moskalec, autorki pracy Jewish industrial elites in Drochobycz and Borysław. Promotorem prac był dr hab. Michał Galas z Instytutu Judaistyki UJ a kopromotorem prof. Jarosław Hrycak z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Oba projekty to efekt kilkuletnich badań prowadzonych na Ukrainie, w Polsce i innych krajach, a zarazem efekt współpracy ośrodków akademickich z Krakowa i Lwowa. Dodać należy, że role recenzentów przypadły prof. Antonemu Polonskyemu oraz dr. hab. Wacławowi Wierzbieńcowi, uznanym specjalistom z zakresu historii Żydów polskich w XIX wieku.

1 /image/image_gallery?uuid=5095db16-9f4f-472b-994f-93f2352a2a7e&groupId=7834790 512 384 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=7834790 512 384 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=23d7eec7-d9b6-4003-a432-3a59c96f196f&groupId=7834790 512 384 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=5aad4cd2-d8ee-495d-a55d-d07bc86427d4&groupId=7834790 512 384 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=a50919ec-f733-46ee-b26d-c9652fdb1f13&groupId=7834790 321 428 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=6e4752f4-c402-4ff9-b469-8b7bb4d5d265&groupId=7834790 512 384 7 5