Oferta studiów podyplomowych

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma w swojej ofercie dydaktycznej dwa rodzaje dwusemestralnych studiów podyplomowych:

Żydowski Kraków – Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo

Żydzi polscy w XX wieku. Historia-kultura-dziedzictwo

Od roku akademickiego 2015/2016 studia podyplomowe zostały zawieszone.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Instytutu Judaistyki.