KASACJA GRUP ZAJĘCIOWYCH

05.03.2018

 

Szanowni Państwo,

w związku z niespełnieniem  kryterium liczebności grup na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 kasacji ulegają następujące grupy zajęciowe na kierunku judaistyka dla studiów licencjackich:

1 rok

Wstęp do badań judaistycznych II, warsztaty terenowe

            [odbędzie się tylko kurs Wstęp do badań judaistycznych I]

Wykład monograficzny dr Dominiki Oliwy-Żuk

            [odbędzie się tylko wykład dr Alicji Maślak-Maciejewskiej]

2 rok

Synagogi i inne obiekty użyteczności gminnej, warsztaty terenowe

[odbędzie się tylko kurs Cmentarze żydowskie]

Inskrypcje nagrobne z Europy Środkowo-Wschodniej

[odbędzie się tylko kurs Inskrypcje nagrobne z ziem polskich]

Kultura  Żydów II

            [odbędzie się tylko kurs Kultura Żydów I]

3 rok

Wykład monograficzny dr. hab. Stefana Gąsiorowskiego

            [odbędzie się tylko wykład dr Ewy Węgrzyn]

- w związku z tym zajęcia z hebrajskiego z dr hab. Maciejem Tomalem przesuwamy na godz. 10:15.