Nagrody Schenkera

Termin: 03.07.2017 - 30.09.2017
Miejsce: Kraków
Organizator: Instytut Judaistyki UJ

Ogłoszenie o konkursie

Dyrekcja Instytutu Judaistyki UJ ogłasza konkurs o "Nagrodę Schenkera" za najlepsze prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie – o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017.

Nadsyłanie zgłoszeń

Zgłoszeń do konkursu może dokonać autor lub promotor pracy dyplomowej obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego: nazwisko i imię autora pracy,

  • dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail),
  • temat pracy,
  • datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut).

Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kopia elektroniczna powinna być zgodna pod względem treści z kopią załączono przed obroną w systemie USOS.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński

ul. Józefa 19, 31-056 Kraków

z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Schenkera”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2017 roku.

Wysokość nagród w 2017 roku

W kategorii prac magisterskich:

I. Nagroda pierwsza: 1500 zł 

II. Nagroda druga: 1200 zł

III. Nagroda trzecia: 1000 zł

W kategorii prac licencjackich:

I. Nagroda pierwsza: 1200 zł

II. Nagroda druga: 1000 zł

III. Nagroda trzecia: 800 zł.

* Wysokość nagród podana w brutto.

Informacja o nagrodzonych pracach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Judaistyki UJ. 

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.judaistyka.uj.edu.pl w zakładce "Studenci".

Data opublikowania: 03.07.2017
Osoba publikująca: Przemysław Dec