Informacje o rekrutacji. AKTUALIZACJA!

Termin: 03.07.2017 - 17.07.2017

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych. Kończąc studia licencjackie student zdobywa wszechstronną wiedzę, która pozwala mu nie tylko na swobodną komunikację w językach żydowskich, ale także pracę z dokumentami i przedmiotami mającymi związek z kulturą Żydów w Polsce.

Do podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Absolwent uzyskuje stopień licencjata judaistyki.

Pierwszy termin naboru minął. DZIĘKUJEMY! W tej chwili kontaktujemy się z Państwem kandydatami z listy rezerwowej. Późniejsze terminy będziemy podawać na bieżąco.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki (tel. +4812 427 59 18) w godz. 10:00-13:00. W miesiącu sierpniu, ze względu na urlopy pracowników sekretariatu, na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada też z-ca dyrektora Instytutu ds. studenckich marek.tuszewicki@uj.edu.pl.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Program studiów obejmuje m.in. historię i kulturę Żydów, historię antysemityzmu i problematykę Holokaustu, wiedzę o tematyce żydowskiej w filmie i teatrze, naukę języka hebrajskiego i jidysz. Student otrzymuje możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia w zakresie judaistyki, jak też uzupełnienia o wątki żydowskie innych studiów humanistycznych lub społecznych. Dyplom magistra judaistyki to świadectwo pogłębionej znajomości dziejów i kultury Żydów polskich.

Do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych, społecznych. Absolwent uzyskuje stopień magistra judaistyki.

Pierwszy termin naboru minął.

DRUGI TERMIN

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych: od 21.07.2017 od godz. 13:00 do 12.09.2017

Potwierdzanie rejestracji: do 13.09.2017, do godz. 12:00

Ogłoszenie listy rankingowej: 15.09.2017

WPISY NA STUDIA

Wpisy trwają od 18.09.2017 do 21.09.2017

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, a wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie od 22.09.2017 do 25.09.2017.

Data opublikowania: 03.07.2017
Osoba publikująca: Przemysław Dec