Serdecznie zapraszamy na studia doktoranckie w Instytucie Judaistyki UJ

Termin: 04.07.2017 - 10.09.2017

Informacja o studiach doktoranckich

UWAGA!!! OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 POSZERZAMY OFERTĘ STYPENDIALNĄ!

Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego mają w założeniu pomagać w realizacji badań naukowych, których uwieńczeniem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Zarówno realizacja badań, jak i pisanie pracy odbywa się pod opieką naukową pracowników naukowych Wydziału. Absolwenci naszych studiów stają się cenionymi specjalistami z zakresu antropologii kultury i etnologii, archeologii, historii, historii sztuki, historii i teorii muzyki oraz judaistyki. Realizacja programu studiów wymaga głębokiego zaangażowania się doktoranta w życie naukowe (krajowe i zagraniczne) uprawianej dziedziny wiedzy. 

Więcej informacji można uzyskać po kontakcie mailowym: marek.tuszewicki@uj.edu.pl

​Rejestracja i egzaminy wstępne

Rejestracja
od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017

Potwierdzanie rejestracji
do 08.09.2017, do godz. 12:00

Egzaminy wstępne
od 13.09.2017 do 20.09.2017

Ogłoszenie listy rankingowej
25.09.2017

Wpisy na studia
od 26.09.2017 do 28.09.2017

Data opublikowania: 03.07.2017
Osoba publikująca: Przemysław Dec