Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających studia i doktorantów

Termin: 04.09.2018 - 18.12.2018
Miejsce: Platforma PEGAZ

Informujemy, że odbędą się obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Szkolenia BHP dla studentów Wydziału Historycznego będą dostępne w okresie od 28 listopada do 18 grudnia 2018 roku. Wszystkie kursy odbywają się w trybie zdalnym (e-learning) poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ.

Dokładne informacje dotyczące szkolenia BHP znajdują się w załączniku PDF.

Data opublikowania: 04.09.2018
Osoba publikująca: Przemysław Dec