Terminy rejestracji na zajęcia z Wychowania Fizycznego dla studentów 1 roku w semestrze zimowym 2018/2019

Termin: 25.09.2018 - 02.10.2018
Organizator: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

Szanowni Państwo!

Studium Wychowania Fizycznego informuje o terminach rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2018/2019.

Zajęcia z Wychowania Fizycznego (60h) obowiązkowe są dla studentów studiów stacjonarnych.
Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe".

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od g. 9.00 – 02.10.2018 do g. 23.00. Każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce).

W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 godz. 9.00 – 18.10.2018 godz. 23.00 -  termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Szczegóły na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Data opublikowania: 12.09.2018
Osoba publikująca: Przemysław Dec