Rejestracja na zajęcia w USOS

Termin: 25.09.2018 - 12.10.2018

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

1. Termin rejestracji : 

Od 26 września 2018 r. od godz. 11.00 

do 12 października 2018 r. do godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ. 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. 

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ 

z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 27 października br. 

 

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ

 

 

Data opublikowania: 25.09.2018
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska