Ramy przeprowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Termin: 24.07.2020 - 28.02.2021

 

Ramy przeprowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 – JUDAISTYKA

 

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia w Instytucie Judaistyki UJ prowadzone będą w trybie hybrydowym, łączącym zajęcia zdalne z prowadzonymi częściowo lub całkowicie stacjonarnie. Przypominamy, że programy studiów z rozpiską wszystkich kursów I i II stopnia dostępne są na tej stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/

 

Na zajęcia stacjonarne zapraszamy Studentów w okresach dwóch zjazdów:

1. Na samym początku semestru: 2-16 października

2. Na zakończenie semestru (przed sesją zimową): 18-28 stycznia

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się zdalnie. Stacjonarnie przewidujemy przeprowadzenie jednodniowych warsztatów terenowych dla III roku studiów licencjackich, których dokładną datę prowadzący uzgodni z grupą.

 

Zajęcia zaplanowane jako prowadzone całkowicie stacjonarnie:

III rok lic. – warsztaty terenowe – Sztetl… albo Chasydyzm… (15 g. w uzgodnionym terminie – wybór tematu zależy od studentów) 

III rok lic. – praktyki – Katalogowanie judaików (60 g.)

II rok mgr. – warsztaty terenowe – Historia Żydów krakowskich (15 g.)

II rok mgr. – praktyki – Opracowywanie judaików Staż w instytucjach… (łącznie 60 g.)

 

Częściowo stacjonarne i częściowo kumulowane będą zajęcia prowadzone w grupach dzielonych (w tym WF), zajęcia językowe, seminaria i niektóre grupy ćwiczeniowe. Pełna informacja na ten temat podana zostanie wraz z harmonogramem całego semestru. Dotyczy to wszystkich roczników studiów.

 

Pozostałe zajęcia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem zdalnej formy kontaktu z nauczycielem. Planujemy zajęcia na platformach umożliwiających bezpośrednie uczestnictwo grupy (np. MS Teams, Skype, Zoom). Z tego powodu prosimy o przygotowanie urządzeń elektronicznych i dostępu do sieci Internet umożliwiających korzystanie z komunikatorów z użyciem dźwięku i obrazu.

 

UWAGA: Powyższy plan może ulec zmianie ze względu na rozwój pandemii, kwestie bezpieczeństwa bądź organizacyjne. Dokładny harmonogram semestru podany zostanie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zajęcia będą zblokowane (np. tylko rano albo tylko popołudniu) w salach o dużym metrażu, wietrzonych i dezynfekowanych. Warsztaty terenowe planujemy przeprowadzić na zewnątrz a praktyki w instytucjach przygotowanych do ich realizacji.

 

UWAGA: W okresach zjazdów prowadzone będą również (w ograniczonym zakresie) wykłady w formie zdalnej, dlatego prosimy zadbać o dostęp do sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itd.) umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych w tym czasie. Forma wykładu co do zasady nie będzie wymagała interakcji z prowadzącym.

 

UWAGA: Pragniemy zorientować się, jak wielu Studentów zgłosi na okresy zjazdów zapotrzebowanie na pokoje w akademikach. Uprzejmie prosimy o informację zwrotną w tej sprawie na adres: instytut.judaistyki@uj.edu.pl (zgłoszenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, który trzeba będzie składać osobno).

 

Ostatnia aktualizacja 24 VII 2020

 

Data opublikowania: 24.07.2020
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska