Praktyki studenckie 2020/21

Termin: 01.09.2020 - 31.12.2020

Dyrekcja Instytut Judaistyki UJ pragnie poinformować Studentów, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą realizować praktyki przewidziane programem dla 3 roku studiów licencjackich (Katalogowanie judaików – 60 h) i 2 roku studiów magisterskich (Opracowywanie judaików, Staż w instytucjach naukowych i kulturalnych – łącznie 60 h), że zgodnie z ogłoszonym wcześniej ramowym harmonogramem semestru zimowego przewidujemy poświęcenie na ich realizację w całości czwartki i piątki w okresach zjazdów stacjonarnych, a zatem: 2 X, 8-9 X, 12-16 X, 21-22 I, 28 I. W tych dniach nie przewidujemy żadnych innych zajęć dla obu Państwa roczników. Ponadto istnieć będzie możliwość realizacji praktyki poza okresami zjazdów do końca stycznia 2021, jednak wyłącznie po uzyskaniu zgody koordynatora dr. Marka Tuszewickiego.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji kursów w możliwie najbardziej bezpiecznych warunkach zmuszeni jesteśmy już teraz (przynajmniej wstępnie) zapisać Państwa do konkretnych miejsc.

Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat wykonywały pracę wolontariusza lub odpłatną mogącą pokrywać się w zakresie nabytych kompetencji z efektami praktyk, proszone są o kontakt w celu ustalenia możliwości zaliczenia praktyk w oparciu o odpowiednie zaświadczenia.

Wszystkie pozostałe osoby prosimy o dokonanie wyboru instytucji, w której jesteście Państwo gotowi spędzić praktykę. W tej chwili gotowość współpracy z nami na szczególnych warunkach potwierdziły: JCC Kraków (głównie praca przy komputerze), Żydowskie Muzeum Galicja oraz Muzeum w Starej Synagodze. Istnieje też możliwość pomocy w Ośrodku Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich, a także – być może – przy projektach wykonywanych w Zakładzie Historii Żydów.

Informacje na temat Państwa wyborów prosimy przysyłać do piątku 11 września na adres marek.tuszewicki@uj.edu.pl.

Data opublikowania: 02.09.2020
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska