Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki 2020/21

Termin: 15.09.2020 - 12.10.2020

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

1. Termin rejestracji : 

Od 26 września 2020 r. od godz. 11.00 

do 12 października 2020 r. do godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ. 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów również zamieszczonym. Bardzo jest to ważne, gdyż nie składacie Państwo papierowej wersji deklaracji tylko zatwierdzacie w systemie. Proszę wiec o świadome zatwierdzanie deklaracji, gdyż odblokowanie systemu będzie niemożliwe! Przedmioty oznaczone literką F (fakultet) -oznacza to, że wybieramy jeden z dwóch przedmiotów do wyboru (nie zapisujemy się na wszystkie przedmioty!!!). Po zakończeniu rejestracji, studenci do 27 października 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów na semestr za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. 

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ

Data opublikowania: 15.09.2020
Osoba publikująca: Marta Barasińska-Sułowska