Zmiany w harmonogramach od 18 X 2020

Termin: 18.10.2020 - 30.01.2021

Szanowni Państwo,

w związku z kasacją grup fakultatywnych oraz koniecznością przesunięć w ramach harmonogramu studiów, począwszy od 18 października br. wprowadzamy następujące zmiany:

 

Grupy skasowane:

Studenci uczęszczać będą na alternatywne grupy wybrane w trakcie rejestracji.

II rok studiów I stopnia: 

Historia literatur żydowskich (dr Magda Szwabowicz) 

Paleografia – źródła polskie (prof. Adam Kaźmierczyk) 

Status prawny Żydów w dokumentach (dr Monika Stępień) 

III rok studiów I stopnia: 

Chasydyzm – jego dzieje, miejsca kultu i oddziaływanie w przeszłości i teraźniejszości (dr Monika Stępień) 

Judaizm reformowany czy reforma judaizmu? (mgr Karolina Koprowska) 

II rok studiów II stopnia 

Wykład monograficzny III (dr Michael Green / dr Rafał Soroczyński) – studenci wybrali udział w wykładzie monograficznym przewidzianym dla I roku 

 

Przesunięcia w harmonogramie studiów OD 18 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek):

I rok studiów I stopnia:

Począwszy od 18 października przesuwamy termin zajęć zdalnych II grupy języka jidysz (mgr Karolina Koprowska) w taki sposób, aby pokrywały się one z terminem I grupy: poniedziałek 8:30-11:45. Na czas nauczania zdalnego (do 16 stycznia) część studentów zarejestrowanych na grupę I zostanie przesunięta do grupy II celem wyrównania liczebności grup. Informację w tej sprawie otrzymacie Państwo przez system USOS.

I rok studiów II stopnia:

Grupę zaawansowaną języka jidysz realizowaną online z prof. Magdaleną Rutą przenosimy w czwartek z godz. 10:15 na godz. 17:00.

II rok studiów II stopnia:

Na prośbę grupy zaawansowanej z języka hebrajskiego 2 SUM przesuwamy zajęcia online na platformie MS TEAMS z poniedziałku godz. 13.45 na środy godz. 13.45.

Od 18 października pani dr Ewa Węgrzyn wyraziła zgodę, aby przenieść zajęcia z Dziejów żydowskich ruchów politycznych na czwartek g. 13:45-15:15 (a przez 4 tygodnie zrobić zajęcia podwójne, zgodnie z założeniem dotychczasowego planu). Zatem grupa będzie mogła uczęszczać na monograf prof. Majewskiego (piątek 12:00-13:30) bez przeszkód.

Data opublikowania: 14.10.2020
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska