Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej: nowe źródła, nowe interpretacje

Termin: 26.09.2016 - 27.09.2016
Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa we wspólnym I Seminarium Naukowym Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych pt. Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej – nowe źródła, nowe interpretacje, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 w Krakowie, w siedzibie Instytutu Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19.

Program

PONIEDZIAŁEK, 26 WRZEŚNIA 2016

11:00-12.00 Sesja inauguracyjna

Powitanie: dr hab. Michał Galas (PTSŻ, UJ), dr hab. Magdalena Ruta (PTSJ, PTSŻ, UJ, dr Marek Tuszewicki (PTSJ, PTSŻ, UJ)

Dr Alina Skibińska (CBnZŻ) Źródła do badań nad Zagładą. Gdzie i jak szukać informacji o źródłach? Źródła typowe i jednostkowe.


12:15-13:45 Dylematy edytora/tłumacza źródeł do badania Zagłady

Prowadzenie: prof. Antony Polonsky (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

 • Dr Joanna Nalewajko-Kulikov ( PTSJ, PTSŻ, IH PAN) Jak pogodzić potrzeby naukowców i zwykłych czytelników? Problemy edytorskie przy "Kronice getta warszawskiego"
 • Dr hab. Magdalena Ruta (PTSJ, PTSŻ, UJ), Trauma i kicz. Problemy tłumacza zapisków Z. Gradowskiego, członka „oświęcimskiego” Sonderkommando
 • Prof. Monika Adamczyk-Garbowska (PTSJ, PTSŻ, UMCS) Postawy Polaków wobec Żydów w relacjach z okresu Zagłady i tuż powojennego. Problemy edycji i recepcji
 •  

15:00-16:30 Nowe źródła, nowe odczytania I powadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (PTSŻ, UJ)

 • Dr Monika Szabłowska-Zaremba (PTSJ, PTSŻ, KUL) Fotografia jako medium wojny
 • Dr Magdalena Tarnowska (PTSŻ, UKSW) Tadeusz Bornstein (1919–1942) - twórczość plastyczna i literacka artysty wobec Zagłady
 • Prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska (PTSŻ, Akad. Teatr. im. A. Zelwerowicza), Modlitwa samotnego chrześcijanina. Tymona Terleckiego "Alle Juden raus"... (1943)


16:45-18:45 Nowe źródła, nowe odczytania II (prowadzenie: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (PTSJ, PTSŻ, UMCS))

 • Dr Jacek Proszyk (PTSŻ, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej), „Płowa Bestia” Pawła Wiedermanna - nieznane źródło do badań nad strukturą zarządzania w getcie sosnowickim i Zagładą Żydów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
 • Dr hab. Leszek Hońdo (PTSŻ, UJ), Nazistowskie badania nad Żydami. Institut für Deutsche Ostarbeit - Krakau 1940-1944
 • Alicja Jarkowska-Natkaniec (PTSŻ, UJ), Polska prasa konspiracyjna i powojenna jako źródło do badań nad Zagładą Żydów.
 • Karolina Panz (UW), Oral history jako źródło do badania mikrohistorii Zagłady na polskiej prowincji


WTOREK, 27 WRZEŚNIA 2016

9:30-11:00 Instytucje i projekty I (prowadzenie: prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska (PTSŻ, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza))

 • Ewa Wiatr (PTSŻ, UŁ), Publikacja Encyklopedii z Getta Łódzkiego
 • Dr Agnieszka Żołkiewska (PTSJ, ŻIH), Problemy i perspektywy edycji źródeł do dziejów Zagłady w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie wydawnictw Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
 • Dr Piotr Setkiewicz (Muzeum Auschwitz-Birkenau), Pierwsi Żydzi w Auschwitz


11:15-12.15 Instytucje i projekty II (prowadzenie dr hab. Magdalena Sitarz (PTSJ, PTSŻ, UJ))

 • Dr Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Dary do zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich jako źródło wiedzy o Zagładzie
 • Dr Moshe Shner (Ghetto Fighters’ House) A Community of Commemoration


12:15-13.45 Zakończenie (Prowadzenie: dr Edyta Gawron (PTSŻ, UJ)
Refleksje super-respondenta)

Dyskusja z udziałem prof. A. Polonskiego, dr A. Skibińskiej i pozostałych uczestników.

Wersja pdf

Data opublikowania: 19.07.2016
Osoba publikująca: Przemysław Dec