"Jak burgund pod światło..." - sesja o Zuzannie Ginczance

Termin: 26.01.2017 - 08.03.2017

jak burgund pod światło…

SESJA NAUKOWA O ZUZANNIE GINCZANCE

8 marca 2017 roku

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

9 marca 2017 roku przypada 100. rocznica urodzin Zuzanny Ginczanki. Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do udziału w poświęconej poetce sesji naukowej „jak burgund pod światło…”. Konferencja odbędzie się 8 marca 2017 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla przyjaciół Gina, Sana, „żydowska gazela”, Sulamitka, czasem „Tuwim w spódnicy” – członkini Skamandra. Wierzy w poezję, kocha rytm ulicy: warszawskie kawiarnie, spotkania, spacery z Gombrowiczem. Urodzona z daleka od zgiełku Warszawy: jej historia zaczyna się w Kijowie, przebiega przez Równe, Wołyń, Warszawę. Kończy się tragicznie – rozstrzelaniem w Krakowie. Ceniona za talent, podziwiana za niezwykłą urodę staje się legendą przedwojennej poezji. Taki ogólny obraz Ginczanki już znamy. Jako organizatorki konferencji, zachęcamy teraz do przyjrzenia się poetce z nieco bliższej perspektywy – proponowania nowych odczytań i podważania przypisanego jej stereotypowego wizerunku. Wystąpienia mają pełnić funkcję wyjaśnienia „na marginesie”. Stąd też chciałybyśmy zaproponować nową ich formułę. Prosimy o przygotowanie krótkich, 5 minutowych wypowiedzi na temat artystki, jednego motywu występującego w jej twórczości – drobiazgu, który niczym Barthes’owskie punctum przyciąga i skupia naszą uwagę. Tym samym, mamy nadzieję, że konferencja pozwoli na różnorodne odczytania oraz nowe spojrzenia na biografię i twórczość Ginczanki. Sesja naukowa wpisuje się w dwudniowe obchody rocznicy urodzin poetki, w ramach których zaplanowano wiele działań o charakterze naukowym, artystycznym i literackim. Poprzez nie pragniemy pokazać niezwykłą postać Ginczanki oraz jej wielowymiarową twórczość. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres zginczanka.konferencja@gmail.com mija 5 lutego 2017 roku. Objętość abstraktu: do 300 słów. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 10 lutego 2017 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują̨ publikację w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych.

Data opublikowania: 26.01.2017
Osoba publikująca: Przemysław Dec