Konferencja "Controversies, Conversion and Dialogue - Jews and Christians in Time and Place"

Termin: 22.06.2014 - 23.06.2014

W dniach 22-23 czerwca 2014 (niedziela - poniedziałek) odbędzie się konferencja z okazji przejścia na emeryturę prof. Elchanana Reinera, wybitnego badacza historii Żydów, zwłaszcza okresu nowożytnego. Konferencja pt. "Controversies, Conversion and Dialogue - Jews and Christians in Time and Place" jest organizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, European Research Council, Israeli Centers of Research Excellence, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie oraz Instytut Judaistyki UJ. Obrady będą miały miejsce w Auli Collegium Maius oraz Instytucie Judaistyki.

W dyskusjach wezmą udział między innymi tacy badacze jak sam Elchanan Reiner, Israel Bartal, Daniel Boyarin, Richard Cohen, Gershon Hundert czy Jonathan Meir.  

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Program pdf

Program word

Data opublikowania: 29.05.2014
Osoba publikująca: Przemysław Dec