XII Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo (Szczecin 22-23.09.2017)

Termin: 22.09.2017 - 23.09.2017
Miejsce: Szczecin
Organizator: Instytut Judaistyki UJ, Zakład Historii Starożytnej UW, Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Zakład Historii Starożytnej US

XII Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo: "Rządzący i poddani. Symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia" (Szczecin 22-23.09.2017)

Zapraszamy na XII już sympozjum naukowe z cyklu "Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo", organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ, Zakład Historii Starożytnej UW i Zakład Historii Starożytnej US. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym US (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych), ul. Krakowska 71-79. 

Organizatorzy

Dr hab. Piotr Briks, prof. US
Dr hab. Maciej Munnich, prof. KUL
Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò UW
Dr Przemysław Dec UJ
Dr Sławomir Poloczek UW, sekretarz

Program sympozjum

Dzień I 22 września 2017 (piątek) – obrady sala 067

Sesja I godz. 10:00–12:00

 1. Maciej Münnich (KUL) Kultowa funkcja władcy w tekstach ugaryckich.
 2. Andrzej Mrozek (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ) Atrybuty władzy w poematach z Ugarit
 3. Andrzej Jędrzejczak (Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu): Instytucja króla wobec omenów księżycowych w systemach religijnych starożytnego Bliskiego Wschodu.

Sesja II godz. 12:15 - 14:15

 1. Andrzej Ćwiek (Instytut Archeologii UAM & Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
 2. Piramidy: faraon a poddani
 3. Filip Taterka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) Problem koregencji w czasach panowania XII dynastii w Egipcie
 4. Przemysław Dec (UJ Kraków): Język korespondencji aramejskiej z Elefantyny

Sesja III godz. 15:15–18:00

 1. Łukasz Niesiołowski-Spanò (Uniwersytet Warszawski) Rola tradycji o Mojżeszu w legitymizacji władzy w starożytnym Izraelu i Judzie
 2. Cezary Korzec (US Szczecin, Wydział Teologiczny) Dawid i Meribbaal (2Sm 9): hesed jako forma relacji król – poddany
 3. Jakub Slawik (ChAT) Ideał władcy w Księdze Hioba \
 4. Kacper Ziemba (Uniwersytet Warszawski) Monety hasmonejskie i rzeczywistość rządzenia w Palestynie na przełomie II/I wieku p.n.e.

Dzień II 23 września 2017 (sobota) – obrady sala 067

Sesja IV godz. 9:00–11:15

 1. Łukasz Toboła (UAM Poznań) Znaczenie tytułu gebira w historiografii biblijnej
 2. Piotr Briks (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej) Władca Izraela wobec obcych i przybyszów w Biblii hebrajskiej
 3. Jerzy Pachlowski (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej) Matatiasz i pierwsi powstańcy - między buntem a legendą dynastyczną. Studium narracyjne.
 4. Mariusz Gwardecki (UMK Toruń) Poncjusz Piłat – namiestnik Judei.

sesja V godz. 11:30-14:00

 1. Sławomir Poloczek (Uniwersytet Warszawski)
 2. Sparodiowany król. Problem kontekstualizacji wczesnochrześcijańskich opisów wyszydzenia Jezusa.
 3. Wojciech Bejda (Akademia Pomorska w Słupsku) Władza królewska a teokracja w pismach Józefa Flawiusza
 4. Michał J. Baranowski (Uniwersytet w Białymstoku) Poddani w miastach wschodniej czesci Imperium Romanum w Historia Augusta
 5. Danuta Okoń (US Szczecin, Zakład Historii Starożytnej) Senatorowie ze Wschodu w senacie rzymskim doby Sewerów
 6. Zdzisław Kapera () komunikat: Józef Tadeusz Milik: Narodziny "Champolliona Zwojów" (70-lecie odkryć qumrańskich).

 wersja do pobrania

Data opublikowania: 07.04.2017
Osoba publikująca: Przemysław Dec