Projekt "Tarnowskie macewy"

Termin: 16.07.2017 - 31.10.2017

Jak co roku studenci instytutu judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przywracają pamięć o mieszkańcach dawnego Tarnowa. Na Cmentarzu Żydowskim odczytują nagrobne inskrypcje i odkrywają nieznane karty historii miasta. Krótki materiał poświęcony działalności naszych studentów zarejestrowała Telewizja Kraków. 

Głównym celem projektu "Tarnowskie macewy" jest zachęcenie młodzieży do odkrywania dziedzictwa poprzez skatalogowanie części kwatery E, ok. 250 macew znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim bardzo ważnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie oraz stworzenia przestrzeni spotkania międzykulturowego dla młodzieży z Polski i Izraela.

Uczestnicy projektu zdobędą szeroką wiedzę merytoryczną dzięki uczestnictwu w inwentaryzacji nagrobków oraz publikacji wyników własnej pracy inwentaryzacyjnej.

Pierwszym etapem projektu (16-25 lipca 2017 r.) będzie obóz dla wolontariuszy w czasie, którego uczestnicy przejdą przeszkolenie teoretyczne, a następnie pod opieką dr hab. Leszka Hońdo oraz Sławomira Pastuszki przeprowadzą inwentaryzację.

Drugim etapem projektu (sierpień-październik 2017 r.) będzie przygotowanie publikacji zawierającej podsumowanie projektu (artykuły tematyczne, wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród wolontariuszy, sprawozdanie z realizacji projektu) i katalogu macew.

Więcej na temat projektu na stronach Antyschematy i profilu przedsięwzięcia na Facebooku.

Reportaż wideo

Data opublikowania: 19.07.2017
Osoba publikująca: Przemysław Dec