Powołanie Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Termin: 28.11.2018

Mocą zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2018 roku powołana została Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia i regulaminem pracowni.

 

Data opublikowania: 28.11.2018
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska