III edycja konkursu o Nagrodę Schenkera

Termin: 31.05.2019 - 01.10.2019

Dyrekcja Instytutu Judaistyki UJ ogłasza III edycję konkursu o „Nagrodę Schenkera” za najlepsze prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie – o tematyce związanej z dziedzictwem Żydów polskich obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2018/2019.

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2019 roku.

 

Zgłoszeń do konkursu może dokonać autor lub promotor pracy dyplomowej obronionej w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2018/2019. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), temat pracy, datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut). Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kopia elektroniczna powinna być zgodna pod względem treści z kopią załączono przed obroną w systemie USOS.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Józefa 19, 31-056 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Schenkera”.

 

Wysokość Nagród w 2019 roku wynosi brutto:

 

W kategorii prac magisterskich: I. Nagroda pierwsza: 1500 zł; II. Nagroda druga: 1200 zł; III. Nagroda trzecia: 1000 zł.

 

W kategorii prac licencjackich: I. Nagroda pierwsza: 1200 zł; II. Nagroda druga: 1000 zł; III. Nagroda trzecia: 800 zł.

 

Informacja o nagrodzonych pracach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Judaistyki UJ.

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: http://www.judaistyka.uj.edu.pl/nagrody-schenkera

Z poważaniem
 
Dr hab. Michał Galas
Dyrektor Instytutu Judaistyki UJ
 
Dr Marek Tuszewicki
Wicedyrektor Instytutu Judaistyki UJ
ds. studenckich
Data opublikowania: 31.05.2019
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska