Wykład dr Iny Sorkiny "Stan badań nad dziejami Żydów na Białorusi"

Termin: 28.10.2014
Miejsce: Instytut Judaistyki (sala 6, oficyna)
Organizator: Instytut Judaistyki

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na wykład dr Iny Sorkiny pt.  "Stan badań nad dziejami Żydów na Białorusi", który odbędzie się w dniu 28 października (wtorek) w Instytucie Judaistyki o godz. 15:30 w sali nr 6 (w oficynie). Po wykładzie jest przewidziana dyskusja.

Dr Ina Sorkina jest białoruską historyczką z Grodna, absolwentką Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, gdzie w 1998 roku uzyskała stopień doktora; w latach 1996-2013 była tam adiunktem w Katedrze Historii Białorusi. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem historii miast i miasteczek na terenie dzisiejszej Białorusi, historią urbanistyki i dziejami Żydów. Jest autorką monografii "Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст." ("Miasteczka Białorusi w końcu XVIII – pierwszej połowie XIX w.", wyd. Europejski Uniwersytet Humanistyczny, Wilno 2010).

Data opublikowania: 24.10.2014
Osoba publikująca: Przemysław Dec