Trzeci obieg. Wokół awangardy jidysz

Termin: 27.11.2014
Miejsce: Massolit Books & Café

Dnia 27 listopada o godzinie 18:00 w Massolit Books & Café (ul. Felicjanek 4) odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Joanny Lisek i Karoliny Szymaniak, pt. "Trzeci obieg. Wokół awangardy jidysz", poświęcony awangardzie żydowskiej jako specyficznemu zjawisku w obrębie ruchów awangardowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Spotkanie poprowadzi Jakub Kornhauser.

W rozmowie poruszone zostaną między innymi kwestie autonomii awangardy żydowskiej i argumenty za osobnością jej modusu (kwestia języka, doświadczenia i tradycji), ale także za zachodzeniem na siebie poszukiwań wszystkich awangard (rozwój cywilizacyjny, hasła nowej formy w sztuce itp.). Refleksja będzie dotyczyć także miejsca awangardy w historii kultury żydowskiej, jej głównych nurtów, grup, postaci i tematów. Osobnym bohaterem dyskusji będą miasta awangardy żydowskiej: na czym polegała specyfika ugrupowań awangardowych choćby w Warszawie, Łodzi, Lwowie, Wilnie czy Bukareszcie – w jaki sposób zachodziło wzajemne oddziaływanie miasta na awangardę i awangardy na miasta, a także co dzisiaj zostało z tej tradycji.

Dr Joanna Lisek – pracuje w Zakładzie Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, jest literaturoznawczynią zajmującą się głównie poezją jidysz i rolą kobiet w kulturze żydowskiej. Wydała między innymi Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Nieme dusze? – kobiety w kulturze jidysz.

Dr Karolina Szymaniak – literaturoznawczyni i tłumaczka, adiunkt w ŻIH, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Kulturą Jidysz; redaktorka naczelna „Cwiszn. Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce". Zajmuje się nowoczesnymi literaturami żydowskimi w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wzajemnymi reprezentacjami kultury żydowskiej i polskiej. Autorka książek: Warszawska awangarda jidysz, Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel, Dialog poetów. Właśnie ukończyła monografię Rachela Auerbach, Dziennik i inne pisma z getta.

Data opublikowania: 25.11.2014
Osoba publikująca: Przemysław Dec