"Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie"

Termin: 27.11.2014
Miejsce: Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18, godz. 18:00

Dawid Kurzmann, Rafał Landau, Anna Feuerstein w otoczeniu dzieci na kolonii letniej, 1939

"Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmanie"

Dawid Kurzman jest postacią praktycznie nieznaną. W nielicznych drukowanych wzmiankach nazywany bywa „krakowskim Januszem Korczakiem". Porównanie do warszawskiego pedagoga w pewnej mierze wydaje się uprawnione, bowiem Kurzmann podczas deportacji z krakowskiego getta 28 października 1942 roku zdecydował się pójść na śmierć razem z dziećmi z najstarszego żydowskiego sierocińca w Krakowie i zginął wraz z nimi w obozie zagłady w Bełżcu. Jednak dziś nikt już nie pamięta, że Kurzmann był pobożnym chasydem, uczniem cadyka Izraela Friedmana z Czortkowa, ale też zdolnym przedsiębiorcą, który przez kilkadziesiąt lat charytatywnie zarządzał finansami Domu Sierot. Nikt też nie wie, że przed wojną kierował wielkimi spółkami handlowymi, zasiadał we władzach gminy żydowskiej, stał na czele krakowskiego oddziału religijnej partii Agudas Israel i brał udział w zakładaniu religijnych wyższych uczelni. Nikt nie wie także, jakie były losy jego rodziny.

Wstęp wolny.

Grzegorz Siwor – krakowski historyk, pedagog, od wielu lat naucza o Zagładzie Żydów, zajmuje się też edukacją wielokulturową i o prawach człowieka, jest autorem książki Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie,która ukazuje bogatą i różnorodną działalność publiczną Kurzmanna, odtwarza losy jego rodziny, ale w swojej istocie jest także opowieścią odwudziestowiecznym Krakowie i o dziejach mieszkających w nim Żydów. Wydawnictwo sytuuje się na pograniczu biografii, eseju historycznego i reportażu. Autor zbierał materiały w Polsce i Izraelu, dotarł do zupełnie nieznanych dokumentów, rozmawiał ze świadkami Zagłady krakowskich Żydów. Udało mu się wydobyć na światło dzienne nowe fakty, tak z dziejów przedwojennego Krakowa, jak i czasów okupacji hitlerowskiej.

Data opublikowania: 25.11.2014
Osoba publikująca: Przemysław Dec