Zmiany terminów wykładów, dyżurów i seminariów

Zgodnie z Zarzadzeniem Rektora UJ Zarządzenie nr 24
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku oraz decyzją Dziekana Wydziału Historycznego UJ, zawiesza sie z dniem 11 marca br. zajęcia dydaktyczne w Instytucie Judaistyki. Szczegółowe informacje w zarządzeniach Rektora poniżej:

zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku

zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku

zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZARZĄDZEŃ REKTORA UJ

 

Informacja o pracy sekretariatów w Instytucie Judaistyki UJ

W miesiącu sierpniu sekretariaty Instytutu Judaistyki UJ będą pracować w ograniczonym zakresie z powodów urlopów pracowników. 

W dniach 3-21.08.2020 nieczynny będzie sekretariat ds. studenckich. 

W dniach  17-21.08.2020 nieczynne będą wszystkie sekretariaty.