Opiekunowie studiów drugiego stopnia

I SUM     dr hab. Stefan Gąsiorowski

II SUM    prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

 

Zobacz również