Opłaty za studia

Zgodnie z zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów językowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 opłata za powtarzanie 1 godziny zajęć na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku judaistyka wynosi 2 zł 70 gr, zaś na studiach II stopnia 5 zł 70 gr.

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć (kursów językowych) z języków obcych przez studentów UJ z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym wynosi:

60-godzinny kurs językowy - 460 zł
120-godzinny kurs językowy - 920 zł
Odpłatny egzamin językowy - 150 zł

Więcej informacji na stronie Działu Nauczania